Zdravas‘, najčistejšia Panna, najmocnejšia Kráľovná, ktorú ľudská rodina nazýva tým najnežnejším menom – Matka. My, ktorí nemôžeme vzývať pozemskú matku, pretože sme ju nikdy nepoznali alebo sme boli veľmi skoro zbavení tejto nevyhnutnej a sladkej opory, obraciame sa na teba, istí si tým, že budeš ochotná stať sa našou Matkou. Veď ak pre svoje rozpoloženie vzbudzujeme vo všetkých ľútosť, súcit a lásku, o čo viac ich vzbudíme v tebe – najláskavejšom, najnežnejšom, najsúcitnejšom a najčistejšom zo všetkých stvorení.

Opravdivá Matka všetkých sirôt, utiekame sa k tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu, naplnení skalopevnou istotou, že v ňom nájdeme všetku útechu, po ktorej túži naše skľúčené srdce; vkladáme do teba všetku svoju dôveru, skalopevne dúfajúc, že nás povedie tvoja materinská ruka a bude nám oporou na príkrej ceste životom.

Žehnaj všetkých, ktorí nám v tvojom mene pomáhajú a chránia nás; odmeň našich dobrodincov a vyvolené duše, ktoré nám zasvätili celý svoj život. No predovšetkým nám buď vždy Matkou, stvárňuj naše srdcia, osvetľuj naše mysle, kroť našu svojvôľu, ozdobuj naše duše všetkými cnosťami a vzďaľuj od nás nepriateľov nášho dobra, ktorí nás chcú uvrhnúť do večného zatratenia.

A napokon ťa, naša milovaná Matka, naša radosť a nádej, prosíme, priveď nás k Ježišovi, požehnanému plodu svojho lona, aby, keďže na tejto zemi nepožívame sladkosť materinskej lásky, sme sa v tomto živote stali o to viac hodnými tvojej lásky, a potom sa mohli vo večnosti tešiť z tvojej materinskej náklonnosti a prítomnosti i z lásky a blízkosti tvojho božského Syna, ktorý spolu s Otcom a Duchom Svätým žije a kraľuje na veky vekov. Staň sa. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe 365 dní s Máriou, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.