Všemohúci Bože, obraciame sa k tebe so skromnou prosbou, aby si vypočul naše modlitby a žiadosti, ktoré klademe pred našu Matku, ktorá sa nám zjavila v Lurdoch ako Nepoškvrnené počatie.

Pane, obraciame k tebe so srdciami plnými vďačnosti za dar nebeskej Matky, ktorá sa pred viac ako storočím zjavila svätej Bernadete Soubirousovej. V tvojej nekonečnej láske si si zvolil túto chudobnú, no čistú dušu, aby si prostredníctvom nej prejavil svoje nekonečné milosrdenstvo a lásku voči nám, tvojim deťom.

Panna Mária, Matka lásky a milosrdenstva, vyslyš našu prosbu, aby sme nasledovali príklad tvojej oddanej služby Bohu a ľuďom. Pomôž nám stať sa nástrojmi Božej milosti vo svete.

Pane, v túto chvíľu sa obraciame k tebe so srdciami plnými nádeje a očakávania, že v tvojej nekonečnej dobrote vypočuješ naše prosby a žiadosti. Posilni nás vo viere, podrž nás vo chvíľach slabosti a otvor naše srdcia pre tvoje milosrdenstvo.

Panna Mária, Matka milosrdenstva, prosíme ťa, aby si na nás vylievala svoje milosti, uzdravovala naše telo i dušu a sprevádzala nás na našej ceste k tvojmu Synovi, nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi.

Pane, v tejto modlitbe pokory a oddanosti ti vzdávame všetku slávu a česť spolu s našou Matkou, Pannou Máriou Lurdskou, ktorá za nás oroduje pri tvojom tróne, a so všetkými svätými, ktorí nás svojím príkladom a modlitbami sprevádzajú. Amen.

Tip na knihu: Tiché svetlo z Lúrd: Spomienky na Bernadetu