Zdravas‘, Kráľovná, matka milosrdenstva; život náš i sladkosť a nádej naša, zdravas‘.

K tebe voláme, hriešni synovia Evy, v tomto sĺz údolí stenajúci, plačúci.

A preto teda, Orodovnica naša, obráť k nám tie svoje premilosrdné oči.

A nám Ježiša, ktorý je požehnaný plod života tvojho, tam vo večnosti ukáž.

Ó, milostivá a nad všetky pobožná, ó, presladká Panna, Matka Božia Mária. Amen.

Oroduj za nás, Kráľovná posvätného ruženca, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Tip na knihu: Pobožnosť prvých sobôt v mesiaci