Ó, Kráľovná neba, Matka nášho Pána Ježiša Krista, najdrahšia Panna Mária! Tvoja vznešenosť prevyšuje všetky stvorenia, pretože ťa Boh korunoval korunou slávy a posadil ťa na trón po svojej pravici.

Kráľovná nebies, tvoja pokora, čistota a poslušnosť sú pre nás príkladom dokonalosti a oddanosti Bohu. Prosíme ťa, Panna Mária, naplň nás svojou milosťou, aby sme aj my mohli slúžiť Kristovi a vždy kráčať po ceste pravdy a lásky.

Ty, ktorá si ochotná pomáhať nám v každej potrebe, oroduj za nás u svojho Syna. Prosíme ťa, najdrahšia Matka, svojou nekonečnou láskavosťou a pokojom nám vypros milosť žiť v súlade s Božou vôľou. Daj, aby sme našli útočisko v tvojom materinskom náručí.

Panna Mária, tvoja žiarivá prítomnosť je pre nás svetlom, ktoré nás vedie k večnému životu. Tvoje nebeské čnosti, symbolizované siedmimi ľaliami a drahokamami, nám ukazujú cestu k Bohu. Pomôž nám napodobňovať tvoje cnosti pokory, bázne pred Bohom, poslušnosti, trpezlivosti, láskavosti, pokoja a milosti.

Kráľovná neba, oroduj za nás, aby sme boli vždy verní tvojmu Synovi, Kráľovi neba i zeme. Pomôž nám žiť vo svetle tvojho príkladu, aby sme s tebou raz mohli spojiť naše hlasy v chvále Božej slávy. Amen.

Tipy na knihy: