Ó, Mária, Ježišova matka a Matka Života, ktorú si uctievame ako našu Pani z Guadalupe, ďakujeme Ti, že nám poukazuješ na Ježiša, svojho Syna, jediného Spasiteľa a nádej pre svet.

Obnov našu nádej v neho, aby sme všetci mali odvahu povedať „áno“ životu a ochraňovali tie deti, ktorým hrozí, že budú potratené.

Naplň nás svojou odpúšťajúcou láskou, aby sme sa priblížili k tým, ktorí sú v pokušení vykonať potrat, ako aj k tým, ktorí trpia po vykonanom potrate.

Priveď nás ku dňu, keď potraty budú len smutnou a minulou kapitolou našich dejín.

Zachovaj nás v spoločenstve s Ježišom, ktorý je životom sveta a ktorý je Pánom na veky vekov. Amen.

Tip na knihu: Novéna k Panne Márii Guadalupskej