Ó, Panna Mária, naša milosrdná Kráľovná, prichádzame k tebe s otvoreným srdcom a dôverou v tvoju materskú lásku. Ty si bola vyvolená Bohom, aby si sa stala matkou Syna a našou Kráľovnou. Tvoja koruna slávy a svätosti nám pripomína tvoju blízkosť a ochranu.

Kráľovná anjelov a všetkých ľudí, ty, ktorá sedíš po pravici Krista, vylej na nás svoje milosti a oroduj za nás. Pomôž nám nasledovať tvoj príklad pokory, čistoty a oddanosti voči Bohu. Nauč nás žiť podľa Božej vôle a milovať svojich blížnych tak, ako si to robila ty.

Ty si „žena odetá slnkom, pod tvojimi nohami je mesiac a na tvojej hlave veniec z dvanástich hviezd“ (porov. Zjv 12,1). Ty si Je kráľovnou milosrdenstva, vďaka ktorej k nám prišla spása – Ježiš Kristus. Ďakujeme, že za nás neprestajne oroduješ a vyprosuješ nám u Boha milosrdenstvo a vyslobodenie z otroctva a moci zlého.

Panna Mária, Kráľovná pokoja, prinášaj do našich sŕdc pokoj a harmóniu. Uzdrav naše rany a posilni našu vieru. Uč nás dôverovať Bohu v každej situácii a odovzdať mu všetky naše starosti a ťažkosti.

Ty, ktorá si Matkou milosti, oroduj za nás, aby sme boli vždy otvorení pôsobeniu Ducha Svätého v našich životoch tak ako ty. Vypros nám milosť, aby sme dokázali rozpoznať a nasledovať Božie volanie a aby sme sa raz mohli s tebou radovať v nebeskej sláve.

Ó, prečistá Panna Mária, Kráľovná neba, veď nás k Ježišovi Kristovi, Kráľovi všetkých kráľov a Spasiteľovi celého ľudstva, ktorého ani smrť nepremohla. Nech nás tvoja láskavá prítomnosť vždy sprevádza a ochraňuje na ceste k večnému životu. Amen.

Tipy na knihy: