Milostivá Panna Mária,

obraciame sa k tebe s pokorou a dôverou, Matka nášho Pána Ježiša Krista. Ty, ktorá si plná milosti a milosrdenstva, prosíme ťa, vypočuj naše prosby a pomôž nám v našich potrebách (tu vymenovať svoje úmysly).

Matka láskyplná, prihováraj sa za nás u svojho Syna. Vypros nám Božiu milosť a ochranu. Pomôž nám nájsť silu v ťažkostiach, pokoj v zmätkoch a nádej v beznádeji.

Prosíme ťa, drahá Matka, ochraňuj naše rodiny, našich blízkych a všetkých, ktorých milujeme. Daj nám múdrosť a odvahu nasledovať Krista vo všetkých našich krokoch.

Uč nás byť pokornými a milosrdnými tak ako ty. Pomôž nám žiť v láske a pokoji, byť svetlom pre druhých a prinášať radostnú zvesť evanjelia do sveta.

Matka milosrdenstva, oroduj za nás teraz i v hodine našej smrti. Vypros nám večný život a stálu prítomnosť Boha v našich srdciach. Amen.

Tipy na knihy: