Milostivá Panna Mária,

ďakujem ti za tvoju lásku a starostlivosť, ktorou ma sprevádzaš každý deň. Ďakujem za tvoje orodovanie u nášho Pána, ktoré mi prináša útechu a nádej.

S vďačným srdcom ťa prosím, aby si ma aj naďalej viedla na ceste viery a lásky. Pomôž mi byť lepším človekom, slúžiť iným s láskou a trpezlivosťou a nasledovať tvojho Syna, Ježiša Krista.

Panna Mária, Matka Božia, ďakujem ti za všetky požehnania, ktoré mi prinášaš. Buď so mnou vždy a pomáhaj mi žiť život plný Božej lásky. Amen.

Tipy na knihy: