Svätá Margaréta z Antiochie, panna a mučenica, žila pravdepodobne na prelome 3. a 4. storočia. Podľa legendy bola umučená pre svoju kresťanskú vieru za vlády cisára Diokleciána. Svätá Margaréta býva zvyčajne znázorňovaná s drakom. Je jednou z tzv. svätých pomocníkov a je vzývaná ako patrónka rodičiek.

Modlitba novény sa modlí 9 za sebou nasledujúcich dní. Pred začatím novény sa odporúča spoveď. Počas novény je tiež vhodné častejšie pristupovať k svätému prijímaniu a obetovať ho na úmysel, na ktorý sa modlíme. Počas novény sa každý deň modlíme nasledujúce texty:

PRÍPRAVNÁ MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, dôstojne a so živou vierou si ctím tvoj božský majestát. Skláňam sa pred tebou a v synovskej dôvere vzývam tvoju veľkodušnosť a najväčšie milosrdenstvo. Lúčom svojho nebeského svetla ožiar temnotu mojej mysle a zapáľ v mojom srdci oheň svojej lásky, aby som dokázal kontemplovať veľké cnosti a zásluhy svätca, na ktorého počesť robím túto novénu, a podľa jeho príkladu napodobňoval život tvojho božského Syna. Zároveň ti pokorne predkladám moju žiadosť, aby si ju prijal pre zásluhy a na príhovor tohto mocného pomocníka, a zbožne prosím, nech sa stane tvoja vôľa ako v nebi, tak i na zemi. Ráč ju láskavo vypočuť, ak len bude na tvoju väčšiu slávu a večnú spásu mojej duše. Amen.

MODLITBA K ÚCTE SVÄTEJ MARGARÉTY

Ó, Bože, na príhovor svätej panny a mučenice Margaréty nám daj silu neohrozene vyznávať vieru, dbať o morálnu čistotu nášho života a premáhať pokušenia sveta, diabla a tela, aby sme unikli trestu večného zatratenia. Amen.

ZVOLANIA K SVÄTEJ MARGARÉTE

Svätá Margaréta, panna a mučenica, ty si si verne zachovala rúcho svätej nevinnosti a čistoty a pre lásku k svojmu božskému manželovi Ježišovi Kristovi statočne si odolávala všetkým zvodom a lákadlám sveta. Pomôž aj mne prekonávať všetky úklady proti najviac skúšanej cnosti – svätej čistote – a zostať tak neochvejný v láske ku Kristovi a uchrániť si tento veľký Boží dar. Vypros mi milosť, aby som sa vytrvalo modlil, aby som sa na seba príliš nespoliehal a pred hriechom radšej zutekal. Nakoniec ťa prosím o milosť dobrej smrti, aby som v nebi „mohol nasledovať Baránka, kamkoľvek pôjde“. Amen.

MODLITBA

Môj Pán a môj Boh, obraciam sa na teba s prosbou, zjednotený s trpkým umučením a smrťou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, so zásluhami jeho nepoškvrnenej a požehnanej Matky Márie, vždy Panny, a všetkých svätých, zvlášť svätého pomocníka, ku ktorého úcte robím túto novénu. Vzhliadni na mňa, dobrotivý Pane! Preukáž mi svoje milosrdenstvo a lásku a milostivo vyslyš moju modlitbu. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe 14 svätých pomocníkov, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.