Modlíme sa ju predovšetkým počas mesiaca svätého Jozefa.

V roku 1819 udelil pápež Pius VII. odpustky veriacim, ktorí sa modlili k siedmim radostiam a siedmim bolestiam svätého Jozefa v rámci dvoch novén pred 19. marcom, čo je deň jeho sviatku. V Oratóriu svätého Jozefa v Montreale sa brat André modlil za uzdravenie túto novénu:

1. deň: Svätý Jozef, obraz Otca. Svätý Jozef, daj, aby sme tu na zemi žili podľa tvojho vzoru a počúvali a ctili si našich otcov a matky. Pomôž nám, aby sme si uvedomovali, že sme synovia a dcéry Otca.

2. deň: Svätý Jozef, sprievodca dnešného človeka. Svätý Jozef, teba by sme mohli volať aj „svätým od Vtelenia“. Prosíme ťa, buď nám vždy príkladom spravodlivého a zodpovedného muža a otca, ktorého dnešný svet potrebuje na záchranu a udržanie pokojného rodinného života.

3. deň: Svätý Jozef, hlava domácnosti. Otvorme dvere našich domovov Márii a malému Ježišovi, nebojme sa pozvať Svätú rodinu k nášmu stolu. Svätý Jozef, ochranca rodiny, pomôž nám pochopiť význam skutočného otcovstva, aby otcovia rodín znova objavili svoju pravú identitu.

4. deň: Svätý Jozef, predobraz vtelenej Lásky. Po zvestovaní si sa utiahol a v samote sa dal poučiť, aby si prijal Máriu za manželku. Svätý Jozef, pouč aj nás, aké dôležité je neprerušovať v ťažkých chvíľach citové a manželské zväzky. Pomôž nám v našich rodinách prekonávať osamelosť, nezhody, rozchody i odlúčenia.

5. deň: Svätý Jozef, svetlo do našich nocí. Svätý Jozef, ty si s úzkosťou hľadal miesto pre svoju rodinu, kde by sa mohol narodiť náš Pán, a v poslušnej dôvere si prijal aj biedne, opustené jasle. Nauč nás v temných nociach života, najmä keď nás navštívi chudoba, vítať vo svojich srdciach malého Ježiša.

6. deň: Svätý Jozef, ochranca v chorobe. Svätý Jozef, daj, aby sme sa v ťažkostiach a chorobe nespoliehali len na seba. Povzbuď nás, aby sme vykročili za jedinou Otcovou vôľou na cestu plnú požehnaní. Zverujeme ti našich chorých.

6. deň: Svätý Jozef, ochranca Cirkvi. Svätý Jozef, ochranca Baránka a Svätej rodiny, ty si sa z Otcovej milosti stal strážcom celej Cirkvi. Nauč nás milovať Cirkev, byť vždy verní Eucharistii a modlitbe a vydávať svedectvo o našej bezpodmienečnej láske.

8. deň: Svätý Jozef, srdce bratského spoločenstva. Kde je Ježišovo a Máriino srdce, tam je aj nežné a spravodlivé srdce svätého Jozefa. Prosíme ťa, svätý Jozef, aby si nás urobil nástrojmi pokoja a lásky v našich každodenných životoch.

9. deň: Svätý Jozef, patrón dobrej smrti a patrón duší v očistci. Ježiš, Mária, Jozef, orodujte za nás a našich príbuzných v hodine smrti. Osobitne vám zverujeme všetkých našich rodinných predkov.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe Tebe sa zverujeme, svätý Jozef!, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.