Svätý Krištof bol mučeník, pochádzal z Lýcie (dnešné Turecko) a žil v 3. storočí. Bol umučený okolo roku 250 za vlády cisára Décia pre svoju kresťanskú vieru. Svätý Krištof býva zvyčajne znázorňovaný ako obor s palicou v ruke, ktorý na chrbte nesie malého Ježiša. Je jedným z tzv. svätých pomocníkov a je vzývaný ako patrón cestovateľov, pútnikov a v súčasnosti aj šoférov.

Modlitba novény sa modlí 9 za sebou nasledujúcich dní. Pred začatím novény sa odporúča spoveď. Počas novény je tiež vhodné častejšie pristupovať k svätému prijímaniu a obetovať ho na úmysel, na ktorý sa modlíme. Počas novény sa každý deň modlíme nasledujúce texty:

PRÍPRAVNÁ MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, dôstojne a so živou vierou si ctím tvoj božský majestát. Skláňam sa pred tebou a v synovskej dôvere vzývam tvoju veľkodušnosť a najväčšie milosrdenstvo. Lúčom svojho nebeského svetla ožiar temnotu mojej mysle a zapáľ v mojom srdci oheň svojej lásky, aby som dokázal kontemplovať veľké cnosti a zásluhy svätca, na ktorého počesť robím túto novénu, a podľa jeho príkladu napodobňoval život tvojho božského Syna. Zároveň ti pokorne predkladám moju žiadosť, aby si ju prijal pre zásluhy a na príhovor tohto mocného pomocníka, a zbožne prosím, nech sa stane tvoja vôľa ako v nebi, tak i na zemi. Ráč ju láskavo vypočuť, ak len bude na tvoju väčšiu slávu a večnú spásu mojej duše. Amen.

MODLITBA K ÚCTE SVÄTÉHO KRIŠTOFA

Ó, Bože, ty si spravil zo svätého Krištofa skutočného nositeľa Krista, ktorý na kresťanskú vieru obrátil veľké zástupy. Keďže z tvojej milosti pretrpel najkrutejšie muky, aj my ťa na príhovor tohto svätca prosíme, aby si nás chránil od jediného pravého zla, ktorým je hriech, ale tiež od živelných pohrôm, ako sú zemetrasenie, blesky, požiare či povodne. Amen.

ZVOLANIA K SVÄTÉMU KRIŠTOFOVI

Svätý Krištof, ty si hľadal najsilnejšieho a najmocnejšieho pána, a keď si ho našiel v Ježišovi Kristovi, všemohúcom Bohu a Pánovi neba i zeme, do konca života si mu zo všetkých síl slúžil, získal si pre neho nespočetné množstvo duší a nakoniec si pre neho položil aj život. Prosím ťa, vypros aj mne milosť vždy niesť Krista vo svojom srdci, ako si ho ty kedysi niesol na svojich pleciach, a spolu s ňou moc premáhať všetky svetské pokušenia, diabla i telo, aby sily temnoty nikdy nado mnou nezvíťazili. Amen.

MODLITBA

Môj Pán a môj Boh, obraciam sa na teba s prosbou, zjednotený s trpkým umučením a smrťou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, so zásluhami jeho nepoškvrnenej a požehnanej Matky Márie, vždy Panny, a všetkých svätých, zvlášť svätého pomocníka, ku ktorého úcte robím túto novénu. Vzhliadni na mňa, dobrotivý Pane! Preukáž mi svoje milosrdenstvo a lásku a milostivo vyslyš moju modlitbu. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe 14 svätých pomocníkov, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.