Svätý Cyriak, diakon, exorcista a mučeník, pochádzal z Ríma a žil na prelome 3. a 4. storočia. Bol umučený v roku 309 za cisára Maximiliána pre svoju kresťanskú vieru. Svätý Cyriak býva zvyčajne znázorňovaný so spútaným démonom a palmou na znamenie víťazstva. Je jedným z tzv. svätých pomocníkov a je vzývaný ako patrón proti pokušeniu a posadnutosti.

Modlitba novény sa modlí 9 za sebou nasledujúcich dní. Pred začatím novény sa odporúča spoveď. Počas novény je tiež vhodné častejšie pristupovať k svätému prijímaniu a obetovať ho na úmysel, na ktorý sa modlíme. Počas novény sa každý deň modlíme nasledujúce texty:

PRÍPRAVNÁ MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, dôstojne a so živou vierou si ctím tvoj božský majestát. Skláňam sa pred tebou a v synovskej dôvere vzývam tvoju veľkodušnosť a najväčšie milosrdenstvo. Lúčom svojho nebeského svetla ožiar temnotu mojej mysle a zapáľ v mojom srdci oheň svojej lásky, aby som dokázal kontemplovať veľké cnosti a zásluhy svätca, na ktorého počesť robím túto novénu, a podľa jeho príkladu napodobňoval život tvojho božského Syna. Zároveň ti pokorne predkladám moju žiadosť, aby si ju prijal pre zásluhy a na príhovor tohto mocného pomocníka, a zbožne prosím, nech sa stane tvoja vôľa ako v nebi, tak i na zemi. Ráč ju láskavo vypočuť, ak len bude na tvoju väčšiu slávu a večnú spásu mojej duše. Amen.

MODLITBA K ÚCTE SVÄTÉHO CYRIAKA

Ó, Bože, ty si svätého Cyriaka obdaril hrdinskou láskou a úplnou odovzdanosťou do tvojej svätej vôle; udeľ aj nám na jeho príhovor milosť, aby sme kráčali pred tebou, vedeli sa zaprieť z lásky k druhým a spoznávali a vo všetkom konali tvoju vôľu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

ZVOLANIA K SVÄTÉMU CYRIAKOVI

Veľký Boží služobník, svätý Cyriak, ty si z celého srdca miloval Krista a z lásky k nemu aj svojich blížnych. Aby si im poslúžil, vystavil si nebezpečenstvu vlastný život, za čo ťa Boh odmenil mocou premáhať satana, úhlavného nepriateľa duší, a vytrhnúť posadnutých z jeho pazúrov a tyranie. Spomeň si aj na mňa a vypros mi u Boha plodnú a pravú dobročinnosť. Ukáž svoju moc nad satanom aj v mojom živote – osloboď ma od jeho vplyvu, keď sa ma pokúša naviesť na zlé; pomôž mi odraziť jeho útoky a zvíťaziť nad ním v živote i v smrti. Amen.

MODLITBA

Môj Pán a môj Boh, obraciam sa na teba s prosbou, zjednotený s trpkým umučením a smrťou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, so zásluhami jeho nepoškvrnenej a požehnanej Matky Márie, vždy Panny, a všetkých svätých, zvlášť svätého pomocníka, ku ktorého úcte robím túto novénu. Vzhliadni na mňa, dobrotivý Pane! Preukáž mi svoje milosrdenstvo a lásku a milostivo vyslyš moju modlitbu. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe 14 svätých pomocníkov, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.