Svätý Erazmus, nazývaný tiež Erazmus z Antiochie, bol biskup a mučeník, ktorý žil na prelome 3. a 4. storočia. Bol umučený pre vieru za vlády cisára Diokleciána. Zvyčajne býva znázorňovaný s biskupskou berlou a mitrou na hlave, držiac v ruke črevá navinuté na hriadeľ. Pri ukrutnom mučení mu totiž rozrezali brucho a jeho črevá mu zaživa navinuli na hriadeľ. Je jedným z tzv. svätých pomocníkov a je vzývaný zvlášť pri chorobách brucha. Je patrónom námorníkov.

Modlitba novény sa modlí 9 za sebou nasledujúcich dní. Pred začatím novény sa odporúča spoveď. Počas novény je tiež vhodné častejšie pristupovať k svätému prijímaniu a obetovať ho na úmysel, na ktorý sa modlíme. Počas novény sa každý deň modlíme nasledujúce texty:

PRÍPRAVNÁ MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, dôstojne a so živou vierou si ctím tvoj božský majestát. Skláňam sa pred tebou a v synovskej dôvere vzývam tvoju veľkodušnosť a najväčšie milosrdenstvo. Lúčom svojho nebeského svetla ožiar temnotu mojej mysle a zapáľ v mojom srdci oheň svojej lásky, aby som dokázal kontemplovať veľké cnosti a zásluhy svätca, na ktorého počesť robím túto novénu, a podľa jeho príkladu napodobňoval život tvojho božského Syna. Zároveň ti pokorne predkladám moju žiadosť, aby si ju prijal pre zásluhy a na príhovor tohto mocného pomocníka, a zbožne prosím, nech sa stane tvoja vôľa ako v nebi, tak i na zemi. Ráč ju láskavo vypočuť, ak len bude na tvoju väčšiu slávu a večnú spásu mojej duše. Amen.

MODLITBA K ÚCTE SVÄTÉHO ERAZMA

Ó, Bože, na príhovor tvojho nebojácneho biskupa a mučeníka Erazma, ktorý tak hrdinsky vyznával vieru, ťa prosíme, aby sme si osvojili učenie viery, žili podľa jej prikázaní, a tak boli hodni aj jej prisľúbení. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

ZVOLANIA K SVÄTÉMU ERAZMOVI

Svätý mučeník Erazmus, ty si dobrovoľne a statočne prijímal skúšky a útrapy života a svojou milosrdnou láskou si priniesol útechu mnohým sužovaným ľuďom; obraciam sa na teba, aby si pamätal aj na mňa a na moje potreby a orodoval za mňa u Boha. Neochvejný zástanca viery, víťazný premožiteľ všetkých mučení, modli sa za mňa k Ježišovi a popros ho, aby mi udelil milosť žiť a zomrieť vo viere, prostredníctvom ktorej si získal korunu slávy. Amen.

MODLITBA

Môj Pán a môj Boh, obraciam sa na teba s prosbou, zjednotený s trpkým umučením a smrťou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, so zásluhami jeho nepoškvrnenej a požehnanej Matky Márie, vždy Panny, a všetkých svätých, zvlášť svätého pomocníka, ku ktorého úcte robím túto novénu. Vzhliadni na mňa, dobrotivý Pane! Preukáž mi svoje milosrdenstvo a lásku a milostivo vyslyš moju modlitbu. Amen.

Túto novénu nájdete v knihe 14 svätých pomocníkov, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.