Zobrazujú sa: 17 - 32 z 239 VÝSLEDKOV
Modlitby na rôzne úmysly

Každodenné obetovanie Ježišovej krvi

Večný Otče, cez najčistejšie Máriine ruky ti obetujem krv, ktorú Ježiš prelial s láskou vo svojom utrpení a ktorú každý deň obetuje v eucharistickej obeti. Spájam svoje modlitby, skutky a utrpenia v tomto dni s Božou obetou na odčinenie svojich hriechov, za obrátenie hriešnikov, za duše v očistci a za potreby svätej Cirkvi. Zvlášť ti ju obetujem na úmysly Svätého …

Modlitby na rôzne úmysly

Modlitba po prvom svätom prijímaní

Nebeský Otče, dnes som prijal tvojho Syna, Ježiša Krista, do svojho srdca a svojej duše v prvom svätom prijímaní. Ďakujem ti, Bože, za tvoju nekonečnú lásku a milosrdenstvo, ktoré si mi preukázal. Dnes som sa cítil (povedať Bohu, ako som sa cítil/a) pri prijímaní tvojho Syna. Prosím ťa, nech tento svätý moment posilní moju vieru a oddanosť voči tebe. Nech …

Modlitby na rôzne úmysly

Modlitba pred prvým svätým prijímaním

Všemohúci Bože, prichádzam k tebe s radosťou a úctou v tento dôležitý deň môjho života. Práve dnes sa totiž po prvýkrát chystám prijať tvojho Syna, Ježiša Krista, do svojho srdca a do svojej duše vo svätom prijímaní. Prosím ťa, milosrdný Otče, naplň moje srdce vierou, nádejou a láskou, aby som mohol prijať tvojho Syna s čistou a oddanou dušou. Daj …

Modlitby na rôzne úmysly

Modlitba ku Kristovi Kráľovi

Pane Ježišu, nekonečne milosrdný a nekonečne spravodlivý kráľ, prichádzame k tebe so skrúšenými srdciami, aby sme ti vyjadrili našu oddanosť a lásku ako tvoji verní služobníci. Ty si kráľom všetkého stvorenia a kráľom nášho srdca i duše. V tejto modlitbe ťa oslavujeme ako Krista Kráľa, ktorý si zasadol na nebeský trón, aby si nás priviedol k večnému životu. Pane Ježišu …

Modlitby na rôzne úmysly

Modlitba za odvahu

Pane Bože, Otče všetkého milosrdenstva, prichádzam pred teba so skromnou prosbou: posilni ma svojou nebeskou mocou, aby som bol schopný čeliť všetkým výzvam a prekážkam, ktoré mi život prináša. Daj mi odvahu, aby som sa nezľakol temnoty, ale prinášal svetlo, ktoré rozptýli každú tmu. Daj mi odvahu, aby som sa nezľakol bolesti, ale bol prameňom útechy a lásky pre iných. …

Modlitby na rôzne úmysly

Modlitba na Svätý týždeň

Nebeský Otče, v tento Svätý týždeň ti vzdávame vďaku za dar tvojho Syna, Ježiša Krista, ktorý pre nás prijal nepredstaviteľné utrpenie a potupnú smrť na kríži, aby nám otvoril cestu k večnému životu. Prosíme ťa, aby sme v tomto čase hlbšie prežívali tajomstvo tvojej lásky a milosrdenstva. Pomôž nám nasledovať Ježišov príklad pokory, oddanosti a obety. Pane Ježišu, pomôž nám …

Modlitby na rôzne úmysly

Modlitba za oslobodenie od zla

Všemohúci Bože, Otec, Syn a Duch Svätý, prichádzam pred teba so skromnou prosbou o oslobodenie od vplyvu zla. V mene Ježiša Krista, tvojho Syna, ťa prosím, aby si ma zbavil akýchkoľvek pút, ktoré ma držia v zajatí temnoty a zla. Vylej na mňa, milosrdný Otče, najdrahšiu krv svojho Syna, Ježiša Krista. Nech jeho nepoškvrnená a vykupiteľská krv oslobodí od vplyvu …

Modlitby na rôzne úmysly

Pôstna modlitba

Milosrdný Bože, počas tohto Pôstneho obdobia ti vzdávam vďaku za tvoju nekonečnú lásku a milosť. Prosím ťa, pomôž mi otvoriť si srdce pre pokánie a obrátenie, aby som sa mohol/mohla k tebe priblížiť, a tak nasledovať tvoj príklad lásky a milosrdenstva. Pomôž nám odolať pokušeniam sveta a venovať sa duchovnému rastu prostredníctvom modlitby, pôstu a skutkov lásky. Požehnaj nás, Pane, …

Modlitby na rôzne úmysly

Modlitba za spásu duše

Drahý Bože, trpezlivý a láskavý Otče, opakovane som odmietal tvoju dobrotu a uprednostňoval som seba. Ty ma počas tejto modlitby skrze svoju dobrotu vedieš k chápaniu vážnosti mojich minulých rozhodnutí a k moci, ktorú si mi dal tým, že si mi daroval slobodu. Viac než čohokoľvek sa desím toho, že by som strávil večnosť bez teba. Prosím, úpenlivo ťa prosím, štedro mi udeľuj svoju pomoc, pretože sa budem …

Modlitby na rôzne úmysly

Modlitba za oslobodenie od zranení

Ó, Bože, trpezlivý a láskavý Otče, ty si s veľkou láskou stál po mojom boku počas celého môjho života a čakal si, kým spoznám svoje chyby a pády. Čakal si až do tejto chvíle, aby si mi pomohol prekonať moje detinské obmedzenia a v súlade s tvojím pôvodným plánom dospieť do plného veku. Pane, stále som hriešny, no úpenlivo ťa teraz prosím, aby si ešte zväčšil môj odpor voči …

Modlitby na rôzne úmysly

Krátka modlitba za Slovensko pred voľbami

Milosrdný Bože, v tejto dôležitej chvíli sa obraciame na teba so skromnou prosbou o tvoje vedenie a múdrosť pre našu milovanú vlasť, pre naše Slovensko. Pozri sa s milosrdenstvom na našich politických predstaviteľov a na každého človeka, ktorý sa podieľa na rozhodovaní o budúcnosti nášho národa. Prosíme ťa, nech sa tvoja pravda stane svetlom, ktoré osvieti cesty tých, čo vedú …

Modlitby na rôzne úmysly

Modlitba za uzdravenie a oslobodenie

Milosrdný Bože, prosíme ťa, vyslyš naše pokorné modlitby a pozri s láskou na nás, tvoje utrápené deti. Svet sa zdá byť plný utrpenia a chorôb, no my dôverujeme v tvoju moc uzdraviť a oslobodiť nás. Prosíme ťa, dotkni sa našich tiel aj duší svojou uzdravujúcou rukou, aby sme pocítili tvoju prítomnosť a uzdravenie vo všetkých aspektoch nášho života. Pomôž nám …

Modlitby na rôzne úmysly

Ochraňuj tých, ktorých milujem

Chráň mi ich, ako chrániš moje srdce, v ktorom nosím ich meno. Chráň ich pred pokušením; nech ich myšlienky prinášajú ovocie, ktoré oslavuje tvoje meno. Nech ich duše nezastrie smútok, aby zostali silné a mohli naplno využívať svoje sily. Vylej svoj pokoj na ich spánok a každé ráno obnov svoju priazeň voči nim. Nech sa tešia z radostí zeme, ktoré si pripravil pre čisté …

Modlitby na rôzne úmysly

Modlitba odovzdanosti

Milosrdný Bože, dnes prichádzam pred teba so srdcom plným obáv, túžob a neistôt. V tejto chvíli sa ti úplne odovzdávam, drahý Otče. Nechcem sa viac trápiť nad vecami, ktoré nemôžem ovplyvniť, ale prosím ťa, aby si mi dal pokoj a silu prijať tvoju vôľu pre môj život. Nech moje srdce nachádza pokoj v tvojej prítomnosti a dôveruje, že si so …

Modlitby na rôzne úmysly

Modlitba na piatky Pôstneho obdobia

Všemohúci Bože, v tejto pôstnej dobe sa k tebe utiekame so skrúšeným srdcom. Pozri na nás s milosrdenstvom a pomôž nám vytrvať v odriekaní. Daj nám silu prekonať naše slabosti a odolať pokušeniam, ktoré nás obklopujú. Pomôž nám viac porozumieť utrpeniu a obetiam, ktoré pre nás podstúpil náš Pán Ježiš Kristus. Nech nás tvoje milosrdenstvo povzbudí k tomu, aby sme …