Božské Srdce Ježišovo, prameň nekonečnej lásky a neutíchajúceho milosrdenstva, prichádzame k tebe s pokornou oddanosťou. Veríme v tvoju nekonečnú dobrotu a prosíme ťa, aby si nás zahrnul svojou milosťou a ochranou.

Pane Ježišu, ty, ktorý si povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.“ Voláme k tebe v našich potrebách a starostiach. Obetujeme ti všetky naše radosti i bolesti, ale aj úspechy i nezdary.

Daj nám srdce podobné tvojmu – plné lásky, súcitu a odpustenia. Pomôž nám, aby sme vždy hľadali iba tvoju vôľu a nasledovali ťa na našej ceste životom.

Božské Srdce Ježišovo, buď naším útočiskom v čase skúšok, našou silou v slabostiach, naším svetlom v temnote.

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, dôverujeme ti! Oslavujeme ťa a ďakujeme ti za tvoju nekonečnú lásku a milosť, ktorú nám neustále preukazuješ. Milujeme ťa! Amen.

Tipy na knihy: