Nebo a zem sa radujú, Pane, nad tvojím triumfom. Dnes oslavujeme tvoje nanebovstúpenie – moment, keď si vystúpil do nebies, aby si zaujal miesto po pravici Otca. V tejto chvíli tvojej vznešenej slávy ťa, Pane, prosíme, aby si nám dal milosť nasledovať ťa a vždy hľadať tvoju vôľu. Naplň nás tvojou láskou a múdrosťou, aby sme v každej situácii videli tvoju ruku a verne plnili tvoje prikázania.

Pane Ježišu, pamätaj na nás, tvojich verných. Daj nám silu a odvahu byť svedkami tvojej lásky vo svete, ktorý sa zmieta v hriechu a odmieta ťa. Pomôž nám žiť tak, aby sme každý deň priťahovali ľudí k tebe svojím svedectvom, svojimi slovami a svojím konaním.

Duchu Svätý, veď nás vždy po ceste k pravde a životu. Naplň nás svojou múdrosťou a silou, aby sme mohli byť skutočnými Kristovými nasledovníkmi. Ochraňuj nás pred zlom a napĺňaj naše srdcia pokojom, aký vieš dať len ty.

Pane, dnes oslavujeme tvoje nanebovstúpenie s radosťou a vďačnosťou. Nech nás táto oslava posilní vo viere a nádeji. Pomôž nám žiť každý deň tak, akoby bol naším posledným. Daj, nech nasledujeme tvoj príklad a šírime tvoje kráľovstvo na zemi. Amen.

Tipy na knihy: