Milostivý a láskavý Bože,

dnes sa k tebe obraciame s pokorou a vďakou za dar života, ktorý si nám dal v podobe našich detí. Ďakujeme ti za ich nevinnosť, radosť a svetlo, ktoré prinášajú do našich životov.

Prosíme ťa, každý deň ochraňuj naše deti. Nech sú v bezpečí pod tvojím ochranným plášťom, chránené pred nebezpečenstvami a zlými vplyvmi tohto sveta. Daj im zdravie, silu a múdrosť, aby mohli rásť v pravde a v láske k tebe.

Pomôž im, aby mali otvorené srdcia a mysle, aby spoznávali tvoj plán pre ich životy. Nech v nich neustále vzrastá viera, nádej a láska a nech sú vedené tvojím Duchom Svätým.

Požehnaj zároveň všetkých rodičov a tých, ktorí sa o deti starajú, aby boli príkladom lásky, trpezlivosti a spravodlivosti. Daj nám múdrosť a silu, aby sme ich viedli na ceste životom podľa tvojich prikázaní.

Bože, daruj našim deťom radostné detstvo v nevinnosti. Nech spoznajú krásu sveta, ktorý si stvoril, a nech sa v nich prehlbuje vďačnosť za všetky tvoje dary.

Vkladáme naše deti do tvojich rúk, veriac, že tvoja láska a milosť ich bude sprevádzať po celý ich život. Amen.

Tipy na knihy: