Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam.“ Prichádzame preto k tebe so srdciami plnými nádeje a pokory. Vieme, že len ty môžeš priniesť skutočný pokoj do našich životov a do tohto sveta plného zmätku a neistoty. Prosíme ťa, aby si nám daroval svoj pokoj, ktorý prevyšuje všetok rozum, aby sme mohli žiť v harmónii a láske.

Osvieť našich lídrov a všetkých, ktorí majú moc rozhodovať o osude národov, aby sa usilovali o spravodlivosť a pokoj. Daj, aby ich rozhodnutia prinášali úľavu a nádej tým, ktorí trpia. Prosíme ťa za tých, ktorí sú obeťami konfliktov, násilia a útlaku. Daruj im útechu a silu a naplň ich srdcia nádejou na lepšiu budúcnosť.

Pane, prosíme ťa aj za naše rodiny a spoločenstvá. Pomôž nám stať sa nositeľmi tvojho pokoja tam, kde žijeme a pracujeme. Nauč nás odpúšťať, hľadať zmierenie a budovať vzťahy založené na láske a rešpekte.

Prosíme ťa aj za nás samých. Osloboď nás od strachu, úzkosti a nepokoja, ktoré nás často obklopujú. Naplň naše srdcia svojou prítomnosťou a daj nám pokoj, ktorý nám umožní dôverovať ti v každej situácii.

Mária, Matka pokoja, oroduj za nás, aby sme mohli byť pravými nositeľmi pokoja v našom svete. Nech nás tvoja láska a tvoje orodovanie vždy vedú k tvojmu Synovi, ktorý je Kniežaťom pokoja. Lebo on žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Tipy na knihy: