Milostivý a milosrdný Bože, s nádejou a pokorou prichádzame k tebe, aby sme sa modlili za duše našich verných zosnulých, ktoré trpia v očistci.

Prosíme ťa, odpusť im ich hriechy a uľav ich utrpeniu. Priveď ich do svojej večnej slávy, kde sa budú s tebou naveky radovať.

Voláme k tebe na príhovor Panny Márie, anjelov a svätých, aby si ich očistenie urýchlil.

Veríme v tvoje milosrdenstvo a spravodlivosť, a prosíme, aby naše modlitby a obety pomohli tým, ktorí trpezlivo čakajú na tvoje svetlo.

Skrze Krista, nášho Pána, ktorý žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Tipy na knihy: