Nebeský Otče,

chceme sa dnes prihovárať za naše hlavné mesto a za všetkých ľudí, ktorí v ňom žijú. Voláme k tebe pokorným hlasom a s poníženým srdcom a prosíme ťa o požehnanie pre tých, ktorí sa k tebe v Bratislave nehanbia priznať.

Prosíme ťa:

B — Premeň každú bolesť, ktorú prežívajú, na dobro.

R — Daruj im hlbokú radosť, ktorou neotrasie žiadna správa, aj keby mala byť akokoľvek zlá.

A — Odstráň všetku agresivitu, ktorá narúša pokojný život v našom hlavnom meste.

T — Ukáž Bratislavčanom, že trápenia tohto života sa nedajú porovnať s tým, čo máš pripravené pre ľudí, ktorí ťa milujú.

I — Buď ich istotou vo všetkom, čo robia, a nedovoľ im odlúčiť sa od tvojho plánu pre ich životy.

S — Naplň ich hlbokou láskou k tvojmu slovu a usmerňuj ich v jeho poznávaní.

L — Daj, nech láska vedie všetky kroky obyvateľov nášho hlavného mesta a stane sa ich záchranným lanom v časoch tiesne.

A — Postaraj sa o to, aby anonymita medzi ľuďmi v Bratislave nebola prekážkou v prežívaní spoločenstva a v službe tým, ktorí to najviac potrebujú.

V — Posilni ich vieru a vlej svojho Ducha Svätého do sŕdc tých, ktorí sú mu otvorení.

A — Priznaj sa ku každej aktivite, ktorú Bratislavčania konajú na tvoju slávu, a označ ju svojou nezmazateľnou pečaťou. Ďakujeme ti, že nás vyslyšíš, v mene Ježiš. Amen.

Autor: Martina Bednáriková

Túto a ďalšie modlitby nájdete v brožúrke Modlitby za Slovensko.