Duchu Svätý, sprevádzaj nás svojou milosťou a daj, aby si urobila príbytok v našich srdciach po tom, čo z nich vyhnala všetky neresti.

Dobrotivý Duch, svetlo ľudí, ty, ktorý miluješ spravodlivé zmýšľanie, vysloboď naše duše z temnoty smrti a vo svojej dobrote vylej svoje pomazanie na všetky naše city a pocity.

Duchu Svätý, ktorý zmývaš všetky nečistoty, očisti pohľad nášho vnútorného človeka, aby sme mohli uzrieť najvyššieho Otca, na ktorého môžu hľadieť len čisté srdcia.

Ty si vnukol prorokom, aby už vopred oslavovali Krista, ty si posilnil apoštolov, aby celému svetu ohlasovali jeho víťazstvo. Keď Boh prostredníctvom svojho Slova tvoril nebesia, zem a moria, ty si rozprestrel svoju moc nad vodami, aby boli schopné dať život všetkému, čo dýcha. Svojím dychom si stvoril človeka obdareného nesmrteľnou dušou a zjednotil si svet rozdelený množstvom jazykov a náboženstiev.

Ty, najlepší zo všetkých učiteľov, priveď všetkých modloslužobníkov naspäť k uctievaniu jediného pravého Boha. Duchu Svätý, vypočuj naše prosby, veď bez teba je každá modlitba bezmocná, nehodná toho, aby sa dotkla Božieho ucha.

Ty, ktorý si poučoval svätcov uplynulých dôb tým, že si ich zahaľoval do svojho mocného pôsobenia, robíš slávnym aj dnešok, pretože napĺňaš terajších Kristových apoštolov milosťou, aká nemá v dejinách obdoby, milosťou, aká tu ešte nikdy nebola.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe 100 modlitieb k Duchu Svätému, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.