Drahý Bože,

ďakujem ti za môjho manžela, za jeho lásku, trpezlivosť a podporu. Prosím ťa, ochraňuj ho a veď všetky jeho kroky. Daj mu silu a múdrosť, aby zvládal všetky životné výzvy a aby vo svojom srdci nachádzal tvoj pokoj a radosť.

Prosím, aby naša láska rástla a silnela každý deň. Daj, aby naše vzájomné puto bolo pevné a naša rodina šťastná. Pomôž nám prekonávať všetky prekážky na našej spoločnej ceste a nachádzať tvoju vôľu vo všetkom, čo nás čaká a neminie.

Prosím ťa, Pane, daruj môjmu manželovi pevné zdravie. Požehnaj jeho úsilie vo všetkom, čo robí. Nech vníma tvoju prítomnosť vo svojom živote a za každých okolností nachádza útechu a silu v tebe. Pomôž mu byť stále lepším manželom, otcom a priateľom.

Ďakujem ti za všetky požehnania, ktorými ho zahŕňaš, a za dar sviatosti manželstva, ktorý spolu môžeme zdieľať. Amen.

Tipy na knihy: