Nebeský Otec, prichádzame pred teba so srdcom plným vďačnosti za tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, a za jeho nanebovstúpenie. Ďakujeme ti, že si nám v jeho vystúpení do nebies ukázal cestu k tebe, a tak nám daroval nádej na večný život.

Pane Ježišu, ďakujeme ti, že si nás svojím príkladom a láskou naučil, ako ťa nasledovať. Nech naše srdcia napĺňa radosť z tvojho víťazstva nad smrťou a z tvojho nanebovstúpenia, ktoré nám otvorilo cestu k nebeskej sláve.

Duchu Svätý, naplň nás svojou milosťou a posilni nás vo viere, aby sme mohli žiť ako verní nasledovníci Krista vo svete. Pomôž nám každý deň oslavovať tvoje víťazstvo a šíriť tvoju lásku medzi ľuďmi.

Bože, ďakujeme za dar Krista a za jeho nanebovstúpenie. Nech nás táto oslava naplní pokorou a vďačnosťou a nech nám dá silu byť soľou zeme a svetlom sveta. Amen.

Tipy na knihy: