Najsvätejšia Trojica, všemohúci a večný Bože! Ty si svätému farárovi z Arsu dal milosť, aby smel uzrieť krásu ľudskej duše. Čo videl, bolo ako explózia krásy a svetla, ktorá prekračuje všetko ľudské chápanie, a Ján Mária Vianney by pri tom pohľade akiste zomrel, keby si ho ty neudržal pri živote.

Ako je možné, že ľudská duša je taká krásna? Jednoducho preto, že každá duša je tvojou myšlienkou, odrazom tvojej krásy, a pretože si ju stvoril na svoj obraz a podobu, každú odlišnú od tej druhej, každú s nezameniteľnými črtami a prednosťami.

Ako rýchlo stráca človek, poznačený prvotným hriechom, svoju nevinnosť, ako sa nechá zmietať medzi dobrom a zlom, medzi Bohom a diablom a ako často končí v protirečení, zmätku a ťažkej vine. Avšak vždy keď padneme, ty nám znova podávaš svoju odpúšťajúcu ruku, takže môžeme opäť povstať a zakúsiť tvoje zmierenie. No aj po tom, čo si nám odpustil, zostane na nás hrdza hriechu, od ktorej sa budeme musieť očistiť, a trest za viny, ktorý budeme musieť odpykať.

Podľa slov svätého Pavla budeme očistení „ako cez oheň“ (1 Kor 3, 15) a podľa slov tvojho Syna z miesta očisty nevyjdeme, „kým nezaplatíme do ostatného haliera“ (Mt 5, 26). Duše v očistci vedia o tvojej nekonečnej dokonalosti, vedia, že ty nenávidíš hriech, vedia, že prebývaš v neprístupnom svetle, a žiadna z nich by sa neodvážila, aj keby mohla, predstúpiť pred teba, keby na nej bola aj tá najmenšia poškvrna hriechu. Túžba po tebe ich spaľuje ako oheň a oni sami horia, aby sa očistili v ohni tvojej lásky, ako sa v ohni čistí zlato.

Otče na nebesiach, tvoj Syn Ježiš nám dovolil volať ťa Abba – Otecko, ty miluješ všetky svoje deti a dal si svojho Syna, aby nás zachránil. Otče, zmiluj sa nad úbohými dušami v očistci. Za ne ti skrze bolestné a nepoškvrnené srdce presvätej Bohorodičky obetujeme drahocennú krv tvojho Syna. Prosíme ťa, skrze zásluhy svojho Syna skráť čas ich očisťovania, zotri každú slzu z ich tváre, ako si v Písme prisľúbil, už skoro ich priviň k svojmu srdcu a ukry ich navždy vo svojom lone.

Ježišu, Syn Otca, ty si sa stal človekom z Panny Márie a naším bratom a odišiel si od nás, aby si nám pripravil príbytok v dome svojho Otca. Zmiluj sa nad úbohými dušami v očistci, obmy ich svojou krvou, svojimi zásluhami zotri ich previnenia a vyznaj ich mená pred svojím Otcom, pred všetkými anjelmi a svätými v nebi.

Duchu Svätý, ktorý vychádzaš z Otca aj Syna, ty si tretia božská osoba. Otec nás stvoril, Syn nás vykúpil a ty, Duchu Svätý, si nás posvätil. Preto je očistec predovšetkým tvojím dielom, ty, ohnivý Duch božskej lásky, do plameňov ktorej porúčame duše v očistci. Očisťuješ ich, lebo ich miluješ, posväcuješ ich, lebo ich chceš urobiť takými krásnymi, akými ich chcel mať Otec. Duchu Svätý, osláv Božiu vôľu a urob z nich „nové stvorenie“ (Gal 6, 15), urýchli dielo svojho posvätenia a zdokonalenia. Lebo nad každou dušou, ktorá môže v jase znovu získanej nevinnosti vstúpiť do nebeskej slávy, sa radujú všetci anjeli i svätí.

Najsvätejšia Trojica, Boh Otec, Syn a Duch Svätý, my, bojujúca Cirkev na zemi, ťa prosíme za trpiacu Cirkev v očistci, za našich bratov a sestry, ktorí sú na tomto mieste očisťovania. Vyslyš naše modlitby, aby sa aj oni mohli u teba prihovárať za nás. Amen.

Arnold Guillet

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe Moje rozhovory s dušami v očistci, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.