Citát 2. Sú tri veci v živote...
Posted in Citáty

Citát 2.: Sú tri veci v živote…

Sú tri veci v živote, ktoré nesmieš nikdy stratiť… Nádej, Trpezlivosť, Úprimnosť. Sú tri veci v živote, ktoré nikdy nevrátiš späť… Slovo, Čas, Premárnené príležitosti….

Pozrieť článok
Modlitba obetujúca Utrpenie
Posted in Modlitby Modlitby a prosby

Modlitba obetujúca utrpenie

Pane Ježišu, odovzdávam sa Ti spolu so všetkým svojim fyzickým i duchovným utrpením. Odovzdávam Ti všetok svoj strach z utrpenia a smrti, aj pocit neužitočnosti…

Pozrieť článok
Citáty o Bohu: Matka Tereza
Posted in Citáty

Citát 1.: Matka Tereza

Boh je priateľom mlčania. Všimnite si, že prírody, stromy, rastliny a kvety rastú v tichu. Všimnite si, ako sa nebol, slnko a mesiac nečujne pohybujú….

Pozrieť článok
Modlitba počas pandémie Koronavírusu
Posted in Modlitby Modlitby a prosby

Modlitba počas pandémie Koronavírusu

Všemohúci Bože, Otče, tvoj Syn nás uistil, že ak budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene, splníš našu žiadosť. Obraciame sa na teba v…

Pozrieť článok
Modlitba za Slovensko
Posted in Modlitby Piesne

Modlitba za Slovensko

Viem jedno hniezdo. Rád ho mám. V ňom ako v Božej sieti je mnoho otcov, mnoho mám a mnoho, mnoho detí. To hniezdo uvil Stvoriteľ….

Pozrieť článok
Základné modlitby a pravdy
Posted in Články Základné modlitby

Základné modlitby a pravdy

Do neba volajúce hriechy Úmyselná vražda. Sužovanie chudobných, vdov a sirôt. Zadržiavanie alebo skracovanie zaslúženej mzdy.   Hlavné prikázanie Milovať budeš Pána, svojho Boha, z…

Pozrieť článok
Modlitba k svätému Charbelovi
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby

Modlitba k svätému Charbelovi

Svätý Charbel, ty konáš zázraky, uzdravuješ choroby a riešiš beznádejné situácie. Zhliadni na nás a vypros nám u Boha milosť, o ktorú ťa prosíme, a…

Pozrieť článok
Modlenie korunky - K Božiemu Milosrdenstvu
Posted in Články Modlenie ruženca Modlitby Modlitby a prosby Novény

Modlenie korunky – K Božiemu Milosrdenstvu

Modlenie korunky nadiktoval Pán Ježiš s. Faustíne vo Vilne už v roku 1935. V nasledujúcich zjaveniach jej ukázal hodnotu a účinnosť tejto modlitby a  odovzdal prisľúbenia, ktoré sú…

Pozrieť článok
Prečo sa modliť?
Posted in Články

Prečo sa modliť?

Iba rehoľník, čo sa modlí… „Boha hľadajú v knihách, nachádza sa v modlitbe – povedal jedného dňa páter Pio svojim duchovným synom – ak sa…

Pozrieť článok
Modlitba za zosnulého
Posted in Modlitby Modlitby a prosby

Modlitba za zosnulého

Môj Pane Ježišu, človek, ktorého mi v tejto chvíli kladieš pred zrak, je už s tebou. Dnes ťa, Pane, prosím, aby si mu ukázal svoje…

Pozrieť článok