Pápež na Slovensku 2021 program
Posted in Články

Pápež na Slovensku 2021: Program

Dnes bol zverejnený podrobný program apoštolskej cesty pápeža Františka do Budapešti pri príležitosti záverečnej svätej omše 52. medzinárodného eucharistického kongresu a na Slovensko. Nedeľa 12….

Pozrieť článok
Modlitba za odpustenie
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Základné modlitby

Modlitba za odpustenie

Najdrahší Ježišu, prosím ťa o odpustenie všetkých mojich hriechov ako aj za bolesť a utrpenie, ktoré som spôsobil iným. Pokorne ťa prosím o milosti, aby…

Pozrieť článok
Modlitba za mamu
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Základné modlitby

Modlitba za mamu

Modlitba č. 1 Pane Ježišu, odovzdávam ti v modlitbe svoju pozemskú mamu. Požehnaj ju všetkým nebeským duchovným požehnaním a daruj jej do srdca hlboký pokoj….

Pozrieť článok
Modlitba za úrodu
Posted in Modlitby Modlitby a prosby

Modlitba za úrodu

Všetci dúfajú v Teba, Pane, a Ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš svoju ruku a všetko živé napĺňaš svojím požehnaním. Kŕmiš vtákov v…

Pozrieť článok
Modlitba pred operáciou
Posted in Modlitby Modlitby a prosby

Modlitba pred operáciou

Modlitba č. 1 Bože, miluješ ma, staraj sa o mňa a chráni ma Dajte mojim lekárom a sestrám múdrosť a zručnosti Umožnite im slúžiť s…

Pozrieť článok
Modlitba za zosnulých
Posted in Modlitby Modlitby a prosby

Modlitba za zosnulých

Modlitba č. 1 Všemohúci a večný Boh, milosrdný a spravodlivý Otec, zmiluj sa nad dušou, ktorú si teraz povolal k sebe. Dobrý Ježiš, nedovoľ, aby…

Pozrieť článok
Uzdravujúca modlitba
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Základné modlitby

Uzdravujúca modlitba

Modlitba č. 1 Drahý Pane Ježišu, je mojou vôľou odovzdať ti všetko, čím som, a všetko čím sa snažím byť. Otváram ti najhlbšie zákutia svojho…

Pozrieť článok
Modlitba za zdravie
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Základné modlitby

Modlitba za zdravie

Modlitba č. 1 Ježiš, prichádzam k tebe s vierou, nádejou a láskou, že ma môžeš uzdraviť. Ty si Syn Boží a Mesiáš a to, čo…

Pozrieť článok
Modlitba za Slovensko (Milan Rúfus)
Posted in Modlitby Modlitby a prosby

Modlitba za Slovensko (Milan Rúfus)

Viem jedno hniezdo. Rád ho mám. V ňom ako v Božej sieti je mnoho otcov, mnoho mám a mnoho, mnoho detí. To hniezdo uvil Stvoriteľ….

Pozrieť článok
Ruženec oslobodenia
Posted in Modlenie ruženca Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby Základné modlitby

Ruženec oslobodenia

Modlí sa na klasickom ruženci. Bol zostavený podľa slov Svätého písma (porov. Jn 8, 32; Lk 18, 38) Ak sa modlím za seba Na začiatku…

Pozrieť článok