Modlitba proti zlu
Posted in Modlitby Modlitby a prosby

Modlitba proti zlu

Môj Pane Ježišu, V Tvojom mene, skrze Tvoju svätú krv, skrze Otcovu lásku ku mne, skrze moc Svätého Ducha, na príhovor Panny Márie, Svätého Jozefa,…

Pozrieť článok
Modlitba proti strachu
Posted in Modlitby Modlitby a prosby

Modlitba proti strachu

Drahý Trojjedinný Bože, Potrebujem Ťa. Ty si mojou nádejou a pomocou, Teba si ctím a mám bázeň pred Tebou. Tvoja dokonalá láska vyháňa všetok strach….

Pozrieť článok
Modlitba proti urieknutiu
Posted in Modlitby Modlitby a prosby

Modlitba proti urieknutiu

Pane Ježišu, v tvojom mene, skrze tvoju vzácnu Krv, pre lásku Boha Otca ku mne, mocou Ducha Svätého, na príhovor Panny Márie a svätého Michala,…

Pozrieť článok
Prosby k Božiemu milosrdenstvu
Posted in Modlitby Modlitby a prosby

Prosby k Božiemu milosrdenstvu

O živú vieru, detinskú dôveru a obetavú lásku – prosíme Ťa, Pane. O dar modlitby, sústredenosti a plnenia Božej vôle. O milosrdenstvo, odpustenie a záchranu v pokušeniach. O silu povstať z hriechov a vyhýbať sa príležitostiam…

Pozrieť článok
Modlitba odprosenia
Posted in Modlitby Modlitby a prosby

Modlitba odprosenia

Modlitba č. 1 Všemocný Bože, tvoja moc je veľká, tvoja spravodlivosť svätá. Svätý Bože, prichádzame k tvojmu svätému oltáru a tvojej Matke Sedembolestnej Márii, našej…

Pozrieť článok
Modlitba pre tehotné
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby

Modlitba pre tehotné

Všemohúci Bože, ďakujem Ti za dar môjho nenarodeného dieťaťa, ďakujem Ti, že si vybral môjho manžela, aby sme sa stali rodičmi tomuto dieťaťu. Ďakujem Ti…

Pozrieť článok
Modlitba za dážď
Posted in Modlitby Modlitby a prosby

Modlitba za dážď

Bože, v ktorom žijeme, hýbeme sa a sme, daj nám príhodného dažďa, aby sme si dostatočne nadobudli potrebnej pomoci a posilnenia, aby sme si potom…

Pozrieť článok
Modlíme sa za Slovensko
Posted in Modlitby Modlitby a prosby

Modlíme sa za Slovensko

Všemohúci Bože, na príhovor Sedembolestnej Panny Márie a svätého Michala archanjela Ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby…

Pozrieť článok
Modlíme sa za uzdravenie z pandémie
Posted in Články Modlitby Modlitby a prosby

Modlíme sa za uzdravenie z pandémie

V prvom čítaní sme si vypočuli príbeh Jonáša, v dobovom štýle. Keďže v meste Ninive bola „akási pandémia“, nevieme aká, azda nejaká „morálna pandémia“, mesto malo…

Pozrieť článok
Pätoro cirkevných prikázaní
Posted in Modlitby Nezaradené

Pätoro cirkevných prikázaní

Pätoro cirkevných prikázaní je súhrn piatich prikázaní, ktorými Katolícka cirkev zaviazala svojich členov. Prestúpenie cirkevného príkazu pri plnom vedomí a plnej dobrovoľnosti je zvyčajne ťažkým hriechom. Keďže cirkevné prikázania…

Pozrieť článok