Nebeský Otče, dnes som prijal tvojho Syna, Ježiša Krista, do svojho srdca a svojej duše v prvom svätom prijímaní.

Ďakujem ti, Bože, za tvoju nekonečnú lásku a milosrdenstvo, ktoré si mi preukázal. Dnes som sa cítil (povedať Bohu, ako som sa cítil/a) pri prijímaní tvojho Syna.

Prosím ťa, nech tento svätý moment posilní moju vieru a oddanosť voči tebe. Nech ma tvoja láska a milosť sprevádzajú každým dňom môjho života.

Pomôž mi žiť podľa tvojej vôle a nasledovať príklad Ježiša Krista vo všetkom, čo robím.

Nech sa moje srdce nikdy nevzdiali od teba a nech sú moje životné rozhodnutia vždy v súlade s tvojou láskou a múdrosťou.

V mene Ježiša Krista, tvojho Syna, kotrého som dnes prijal do svojho srdca, ťa prosím o požehnanie. Amen.

Tip na knihu: Spytovanie svedomia pre deti s Carlom Acutisom