Modlitba za odpustenie
Najdrahší Ježišu,
prosím ťa o odpustenie všetkých mojich hriechov
ako aj za bolesť a utrpenie,
ktoré som spôsobil iným.
Pokorne ťa prosím o milosti,
aby som sa stránil znova ťa urážať
a aby som ti ponúkol pokánie,
ktoré bude zodpovedať tvojej najsvätejšej vôli.
Úpenlivo ťa prosím,
aby si mi odpustil každú budúcu urážku,
na ktorej by som mohol mať podiel
a ktorý by ti spôsobila bolesť a utrpenie.
Milujem ťa, Ježišu.
Vzdávam ti úctu Ježišu
a všetkému, čím si.
Pomôž mi, aby som sa mohol stať hodným
vojsť do tvojho Kráľovstva. Amen.
Tip na knihu: Príď a uzdrav nás!