Pane, zmiluj sa nad nami. Pane, zmiluj sa nad nami.
Kriste, zmiluj sa nad nami. Kriste, zmiluj sa nad nami.
Pane, zmiluj sa nad nami. Pane, zmiluj sa nad nami.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

Bože, Otče, naša ochrana, zmiluj sa nad nami.
Bože, Otče, náš Pán a vládca, zmiluj sa nad nami.
Bože, Otče, naša nádej, zmiluj sa nad nami.
Bože, Otče, naše svetlo, zmiluj sa nad nami.
Bože, Otče, náš sprievodca, zmiluj sa nad nami.
Bože, Otče, náš Otec, zmiluj sa nad nami.
Bože, Otče, naše útočisko, zmiluj sa nad nami.
Bože, Otče, naša jediná láska, zmiluj sa nad nami.
Bože, Otče, naša najvyššia potecha, zmiluj sa nad nami.
Bože, Otče, náš stvoriteľ, zmiluj sa nad nami.
Bože, Otče, náš udržiavateľ a živiteľ, zmiluj sa nad nami.
Bože, Otče, náš svätý Boh, zmiluj sa nad nami.
Bože, Otče, náš svätý, silný Boh, zmiluj sa nad nami.
Bože, Otče, náš svätý, nesmrteľný Boh, zmiluj sa nad nami.
Bože, Otče, náš všemohúci Boh, zmiluj sa nad nami.
Bože, Otče, náš vševediaci Boh, zmiluj sa nad nami.
Bože, Otče, náš nekonečne dobrý Boh, zmiluj sa nad nami.
Bože, Otče, náš prozreteľný Boh, zmiluj sa nad nami.
Bože, Otče, náš najláskavejší Boh, zmiluj sa nad nami.
Bože, Otče, ktorý si stvoril všetko, čo je na zemi, pre potreby človeka, zmiluj sa nad nami.
Bože, Otče, ktorý úžasne chrániš a živíš nebeské vtáky i všetky zvieratá, zmiluj sa nad nami.
Bože, Otče, ktorý nádherne odievaš ľalie i poľné kvety, zmiluj sa nad nami.
Bože Otče, ktorý dávaš bohato vyrastať plodom zeme, zmiluj sa nad nami.
Bože Otče, ktorý počítaš všetky vlasy na hlave človeka, zmiluj sa nad nami.
Bože Otče, ktorý pre dobro človeka posielaš aj časné kríže a utrpenia, zmiluj sa nad nami.
Bože Otče, ktorý nás prostredníctvom kríža obraciaš na pravé pokánie a lepší život, zmiluj sa nad nami.
Bože Otče, ktorý nás prostredníctvom prenasledovania odvádzaš od sveta a všetkých pozemských vecí a vedieš nás k poznaniu tvojej veleby, zmiluj sa nad nami.
Bože Otče, ktorý požehnávaš všetkých, ktorí sa úplne odovzdávajú tvojej prozreteľnosti, obdivuhodnou pomocou uprostred ťažkostí, zmiluj sa nad nami.
Bože Otče, ktorý nezahanbuješ tých, čo v teba dúfajú, zmiluj sa nad nami.

Buď nám milostivý, odpusť nám, Bože, Otče.

Od všetkého zla, ochraňuj nás, Bože, Otče.
Od každého hriechu, ochraňuj nás, Bože, Otče.
Od toho, aby sme ťa urazili a nemilovali, ochraňuj nás, Bože, Otče.
Od nedôvery v tvoju prozreteľnosť, ochraňuj nás, Bože, Otče.
Od každej netrpezlivosti, ochraňuj nás, Bože, Otče.
Od strachu z kríža a bolesti, ochraňuj nás, Bože, Otče.
Od reptania a kritiky, ochraňuj nás, Bože, Otče.
Od každého útoku zlého, najmä v hodinu smrti, ochraňuj nás, Bože, Otče.
Od zbytočnej ustarostenosti, ochraňuj nás, Bože, Otče.

Bože Otče, aby sme dôverovali tvojej božskej prozreteľnosti ako deti, prosíme ťa, vyslyš nás.
Bože Otče, aby sme v šťastí i nešťastí pokorne vzývali tvoju božskú prozreteľnosť, prosíme ťa, vyslyš nás.
Bože Otče, aby sme vždy podriadili svoju vôľu tvojej najsvätejšej vôli, prosíme ťa, vyslyš nás.
Bože Otče, aby sme ti v utrpení preukazovali svoju vrúcnejšiu lásku, prosíme ťa, vyslyš nás.
Bože Otče, aby si nám vo všetkých protivenstvách daroval pevnú trpezlivosť, prosíme ťa, vyslyš nás.
Bože Otče na nebesiach, aby si nás vypočuť ráčil, prosíme ťa, vyslyš nás.

Otče náš…

Pane, vyslyš moju modlitbu a moje volanie nech príde k tebe!

(Tieto litánie k Bohu Otcovi vnukla Panna Mária ctihodnej panne Terézii z Konnersreuthu.)

Tieto litánie a ďalšie modlitby nájdete v brožúrke Novéna ku cti nebeského Otca, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.