Pane, ty si nám dal ten najkrajší dar – svoju lásku. Ty si rozhodol, že sa zhmotní v bytosti, ktorú si mi poslal do cesty a ktorú dnes nazývam „moja manželka“.

Prežili sme spolu úžasné chvíle, prostredníctvom ktorých si nám ponúkol malú ochutnávku slávy svojej večnej prítomnosti, z ktorej sa, ako dúfame, raz budeme tešiť v plnosti.

My sme našu vzájomnú nehu postupne nechali rozožrať nepatrnými, nenápadnými gestami nášho sebectva.

Namiesto prežívania nezištnej lásky, ktorá si nerobí nároky na primeranú protislužbu, sa v našom vzťahu začalo kalkulovať: „Budem láskavý, ak ona bude tiež láskavá.“

Od toho dňa sa naša krásna láska čoraz viac menila na vyhľadávanie vlastného prospechu.

Aj tie najmenšie názorové nezhody sa začali zvrhávať na hádky a v istých chvíľach sa dostávame na pokraj drámy rozchodu.

Pane, prichádzam k tebe, aby som ťa, so všetkou dobrou vôľou, ktorá mi ešte zostala, poprosil o pomoc.

Pane, chcem ťa prosiť o to, aby sme si dokázali navzájom odpustiť a obrátiť stránku našej minulosti spolu so všetkou bolesťou a trpkosťou, ktorá je do nej vpísaná.

Kriste, obnov našu lásku a pomôž mi urobiť prvý krok ku zmiereniu. Áno, bude to ťažké, ale spolu s tebou to dokážem.

Urobím to mysliac na naše deti, ktoré toľko trpia pre náš egoizmus.

Pane, ty nás môžeš uzdraviť, obklop moju manželku všetkou svojou nehou, aby bola schopná nanovo uveriť v moju nehu. Vďaka ti, Pane Ježišu.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe 100 modlitieb k Duchu Svätému, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.