Modlitba tehotnej ženy

Modlitba č. 1

Pane Ježišu, modlím sa za túto sladkú nádej, ktorá sa rodí v mojom lone.

Dal si mi obrovský dar maličkého života, žijúceho v mojom vlastnom živote.

Pokorne ti ďakujem, že si ma vybral, ako nástroj svojej lásky.

V tomto sladkom čakaní mi pomôž žiť v neustálej odovzdanosti do tvojej vôle.

Daj mi materské srdce, ktoré je čisté, vytrvalé a veľkorysé.

Odovzdávam Ti svoje vlastné obavy, akékoľvek úzkosti, ktoré môžu prísť,

moje vlastné želania pre malého človiečika, ktorého ešte tento svet neuzrel.

Daj, aby sa narodilo zdravé telom, ochráň ho pred akýmkoľvek ohrozením jeho duše.

Mária, ty poznáš nevýslovnú radosť svätého materstva.

Daj mi srdce, ktoré mu môže odovzdať horlivosť, život a vieru.

Posväcuj moje čakanie, požehnaj túto radostnú nádej, ktorá vo mne rastie.

Daj, aby sa plod môjho lona mohol otvoriť cnosti a svätosti prostredníctvom Tvojho príhovoru

a skrze požehnanie Tvojho božského Syna.

Amen.

Tip na knihu: Modlitbičky pre tehotné mamičky

Modlitba č. 2

Otče, viem, že sa o mňa staráš a rozumieš, ako sa cítim.

Staral si sa o Máriu, Alžbetu, a teraz ťa ja prosím o tvoju opateru, aby skrze modlitby svätého Gerarda si mi pomohol.

Vždy sa ma zahŕňal svojou láskou. Pomôž mi zahŕňať láskou tento nový život, ktorý denne vo mne rastie.

Prines moje dieťa na svetlo sveta a ku krstným vodám spásy.

Závisím od teba, Otče, teraz viac než kedykoľvek. Stoj pri mne blízko v dňoch, ktoré sú predo mnou. V akejkoľvek neistote, úzkosti a pochybnosti, nech ma tvoj Duch Svätý ochladí, občerství a uistí.

Prosím ťa o to skrze Ježiša Krista, tvojho Syna.

Amen.