Modlitba za zdravie

Modlitba č. 1

Ježiš, prichádzam k tebe s vierou, nádejou a láskou, že ma môžeš uzdraviť. Ty si Syn Boží a Mesiáš a to, čo si konal pred 2000 rokmi konáš aj dnes, lebo ty sa nemeníš. Ty si ten istý včera, dnes i na veky. Prosím uzdrav ma z……/uzdrav mi ……(povieme konkrétne náš zdravotný problém). Verím, že si vzal moje hriechy na kríž a tvojimi ranami si nám vydobyl uzdravenie. Prosím, dotkni sa môjho tela a osláv svoje meno. Prijímam a vyznávam uzdravenie v Tvojich ranách (v ranách Ježiša Krista). Ďakujem Ti a chválim tvoje sväté a mocné meno.

Modlitba č. 2

Pane, Vládca všetkého, lekár našich duší i tiel, ktorý ponižuješ a povznášaš, trestáš a opäť uzdravuješ. Navštív svojou milosťou svojho chorého služobníka (meno), vztiahni svoju dlaň plnú liečenia a uzdravenia, uzdrav ho a pozdvihni z lôžka a choroby. Vyžeň z neho ducha choroby, horúčku a zimnicu. Ak je v ňom hriech či neprávosť, oslab ju, odpusť a prepáč mu pre svoju ľudomilnosť. Ó, Pane, skrze svoju ľudomilnosť uštedri milosť svojmu stvoreniu v Christu Isusu, v našom Pánovi, s Ktorým si blahoslavený s presvätým, blahým a oživujúcim Tvojím Duchom, teraz i vždy až na veky vekov. Amen.

Modlitba č. 3

V mene Ježiša Krista sa staviam proti tejto chorobe. V mocnom mene Ježiš prikazujem bolesti, aby odo mňa odišla, prikazujem ………..(konkrétnej chorobe), aby odo mňa odišla. Zväzujem a lámem jej moc. Zriekam sa tejto choroby, odmietam ju a prikazujem, aby ma opustila raz a navždy v mene Ježiš Kristus. V mene Ježiš uvoľňujem/rozväzujem uzdravenie do svojho tela. Prijímam ho teraz, v mene Ježiš. Ďakujem Ti Pane za uzdravenie. Amen.

Tip na knihu: Príď a uzdrav nás!

Modlitba č. 4

Svätý veľkomučeník a liečiteľ Pantelejmon, podobajúci sa milostivému Bohu! Vzhliadni milosrdne a vypočuj nás, hriešnych, ktorí sa snažíme modliť pred Tvojou svätou ikonou. Vyprosuj nám u Pána Boha, ktorému slúžiš v nebi spolu s Anjelmi, odpustenie našich hriechov a pokleskov. Zahoj duševné i telesné choroby Božích služobníkov, teraz spomínaných, tu stojacich i všetkých pravoslávnych kresťanov, utiekajúcich sa ku Tvojmu príhovoru. Lebo kvôli našim hriechom sme ťažko postihnutí mnohými chorobami a nemáme pomoci ani útechy. K Tebe sa utiekame, lebo Tebe je daná milosť prihovárať sa za nás a uzdravovať všetky neduhy a každú chorobu. Ty sám nám daruj skrze Tvoje sväté príhovory zdravie duše i tela, prospievanie vo viere a zbožnosti a všetko potrebné k nášmu dočasnému životu i ku spáse. Aby sme skrze Teba boli učinení hodnými veľkých a hojných milostí, oslavovali Teba i Darcu všetkého dobra, podivuhodného vo svojich svätých, Boha nášho, Otca i Syna, i Svätého Ducha na veky vekov. Amen.

Modlitba č. 5

Najmilosrdnejší Bože Otče i Synu, i Svätý Duchu, uctievaný a oslavovaný v nerozdielnej Trojici, milosrdne vzhliadni na svojho služobníka (meno), postihnutého chorobou, odpusť mu všetky jeho previnenia, daruj mu uzdravenie z choroby, navráť mu zdravie a telesnú silu, daj mu dlhý a šťastný život, daruj mu blahá svetské i nebeské, aby spoločne s nami prinášal ďakovné modlitby Tebe, najzľutujúcejšiemu Bohu a nášmu Stvoriteľovi. Presvätá Bohorodička, pomôž mi svojím najmocnejším orodovaním uprosiť Tvojho Syna a môjho Boha, aby uzdravil Božieho služobníka (meno). Všetci svätí a Anjeli Pána, proste Boha za jeho nemocného služobníka (meno).