Pane Ježišu, tvoje milosrdenstvo je nekonečné! Ďakujem ti, že si mi skrze kňaza odpustil hriechy, ktorými som ťa urazil a ublížil mojim blížnym i sebe samému. Odteraz sa budem snažiť milovať ťa celým srdcom, dušou i mysľou a svojho blížneho milovať ako seba samého. Prosím, pomôž mi svojou milosťou v mojom predsavzatí. Amen.

Táto modlitba pochádza z knihy Spytovanie svedomia pre deti s Carlom Acutisom, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.

Ďalšie tipy na knihy: