Prosebná modlitba je forma modlitby, ktorá sa zameriava na vyjadrenie žiadostí, prosieb a potrieb pred Bohom. Je to spôsob obrátiť sa na Boha so svojimi potrebami a dôverovať mu, že ich vypočuje a odpovie podľa svojej vôle.

Prosebná modlitba môže mať rôzne formy a obsahovať osobné prosby, prosby za druhých ľudí, prosby za potreby spoločenstva alebo celého sveta. Je to moment, keď sa človek obracia na Boha so svojimi túžbami, obavami, smútkami, ale aj s radosťami a vďakou.

Tip na knihu: Ako sa modliť

V prosebnej modlitbe je dôležité vyjadriť svoje želania a prosby, ale zároveň sa aj otvoriť Božej vôli a dôverovať, že Boh vie, čo je pre nás najlepšie. Prosebná modlitba nám umožňuje vyjadriť našu závislosť od Boha a náš záujem o jeho vedenie, pomoc a zásah v našom živote.

Prosebná modlitba jednou zo základných foriem modlitby, spolu s vďačnou modlitbou, adoračnou modlitbou a inými. Je to osobný dialóg s Bohom, kedy sa modlime so skromnosťou, dôverou a vytrvalosťou, prosiac o Božie zásahy, milosť a požehnanie vo svojom živote a živote iných.