Nebojte sa modliť, „čokoľvek to stojí“

Požiadajte Boha, aby vás urobil zbožnejšími, a čo sa stane? Dostanete viac ťažkostí, viac boja a viac bolesti. Kto toto chce?

Keď som nedávno bol na návšteve u svojej matky, listoval som si jeden známy časopis a narazil som na článok o známej herečke, ktorá je vyznávajúcou kresťankou. Článok opisoval jej energickú vieru a úlohu modlitby v jej živote. Bol som povzbudený jej snahou vytrvať v modlitbe. Chcem v tom tiež rásť.

No veta, ktorá sa mi najviac vryla do pamäti, bola táto: „Viem, že nemám [Boha] prosiť o trpezlivosť, pretože potom mi dáva situácie, v ktorých musím rásť k väčšej trpezlivosti; naučila som sa túto lekciu!“

Boh žehnaj jej úprimnosť. Počas mnohých rokov mi veľa úprimných kresťanov povedalo niečo podobné. Požiadajte Boha, aby vás urobil zbožnejšími, a čo sa stane? Dostanete viac ťažkostí, viac boja a viac bolesti. Kto toto chce?

Odpoveď je: my by sme mali chcieť! Nie bolesť pre ňu samu, pravdaže. Ale ak výchova bolesti plodí pokojné ovocie spravodlivosti (Hebrejom 12:11), mali by sme prosiť o výchovu. Ak to znamená, že budeme viac ako On, budeme Ho poznať hlbšie, budeme slobodnejší od strachuplnej nevery a budeme mať väčšiu schopnosť milovať druhých, mali by sme o to žobrať. „Láska je trpezlivá… “ (1. Korinťanom 13:4). Ak nechceme viac trpezlivosti, čo to hovorí o našom pohľade na lásku?

Tip na knihu: Modlitba, naša najhlbšia túžba

A čo je alternatívou? Plytká láska? Polovičatosť? Chceme, aby na nás vždy pasoval tento opis od C. S. Lewisa?

„Zdalo by sa, že náš Pán považuje naše túžby nie za príliš silné, ale za príliš slabé. Sme polovičaté stvorenia, posadnuté pitím a sexom a ctižiadosťou, zatiaľ čo sa nám ponúka nekonečná radosť, ako nevedomé dieťa, ktoré chce pokračovať s tvorením koláčov z blata v slume, pretože si nedokáže predstaviť, čo znamená ponuka dovolenky pri mori. Príliš ľahko sa uspokojujeme.“ (Váha slávy).

Nie! Neuspokojme sa tak ľahko! Nebojme sa žiadať od Boha, aby urobil, „čokoľvek to stojí“, aby mu to prinieslo najväčšiu slávu a nám najhlbšiu radosť. Poďme naozaj „bežať za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi“ (Filipanom 3:14). Chcime odmenu!

Ó, Otče, čokoľvek to bude stáť, zväčši našu lásku zväčšovaním našej trpezlivosti! Čokoľvek to bude stáť, zväčši náš pôžitok v Tebe! Čokoľvek to bude stáť, zjednoť naše túžby s Tvojimi! Čokoľvek to bude stáť, nauč nás viac Ti dôverovať! A osloboď nás, aby sme sa modlili za tieto veci! V Ježišovom mene, amen.

Rozumiem našej sestre z časopisu, verte mi. Boh odpovedá na tieto druhy modlitieb. Viem to zo skúsenosti, a výchova je často bolestivá. Ale čo som zakúsil z Boha a Jeho prísľubov počas týchto časov, je také vzácne, že by som to nevymenil za celý svet. A chcem viac. Takže sa naďalej modlím, „čokoľvek to stojí“, hoci sa trochu chvejem.

Dnes sa vás Ježiš pýta: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ (Lukáš 18:41) Nebojte sa. Proste (Lukáš 11:9)! „Zaľúbilo sa vášmu Otcovi dať vám kráľovstvo“ (Lukáš 12:32).

Zdroj: chcemviac.com