Sviatosť zmierenia
Posted in Články Modlitby Modlitby a prosby Základné modlitby

Sviatosť zmierenia

Sviatosť zmierenia (alebo Svätá spoveď či Sviatosť pokánia alebo Sväté tajomstvo spovede) je sviatosť, počas ktorej sa penitent (kajúcnik) vyznáva zo svojich ľahkých a ťažkých hriechov kňazovi alebo biskupovi prostredníctvom tzv. ušnej spovede. Na základe vyznania…

Pozrieť článok
Ťažké hriechy (+ zoznam)
Posted in Články

Ťažké hriechy (+ zoznam)

Smrteľné hriechy sú činy, ktorými sa človek vzďaľuje od Boha, závislosti, ktoré si človek nechce pripustiť a napraviť. Pán svojím veľkým milosrdenstvom k ľudskej rase…

Pozrieť článok
Ako sa vyspovedať
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Základné modlitby

Ako sa vyspovedať?

1. Spytovanie svedomia Najprv prosím Ducha Svätého o pomoc, aby som pravdivo spoznal stav svojej duše – v čom som v rozpore s Božou vôľou….

Pozrieť článok
Modlitby pre prvoprijímajúce deti (1. sväté prijímanie)
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Základné modlitby

Modlitby pre prvoprijímajúce deti (1. sväté prijímanie)

Katolícky pozdrav Pochválený buď Ježiš Kristus Naveky. Amen. Znamenie Kríža (prežehnanie sa) V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen. Modlitba Pána Otče náš, ktorý…

Pozrieť článok
Modlitba ľútosti
Posted in Modlitby Modlitby a prosby

Modlitby ľútosti

Modlitba č. 1 Môj milý Ježišu! Tvoja hlava bola preto tŕním korunovaná, lebo ja som na hriešne veci myslel, pozeral, počúval, hovoril. Tvoje ruky boli…

Pozrieť článok
Modlitba za pápeža
Posted in Modlitby Modlitby a prosby

Modlitba za pápeža

Modlime sa za nášho Veľkňaza Františka. Nech ho Pán ochraňuje, aby darom Ducha Svätého spravoval a riadil celú Cirkev. Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti postavil…

Pozrieť článok
Modlitby za odpustenie hriechov 2
Posted in Modlitby Modlitby a prosby

Modlitby za odpustenie hriechov

Pozrieť článok
Modlitba v úzkosti
Posted in Modlitby Modlitby a prosby

Modlitba v úzkosti

Svätá Rita, oroduj za mňa, keď som v kríze smútku a únavy; keď trpím úzkosťou choroby, aj vtedy, keď sa trápim pre nedostatok odvahy; keď nedôverujem Božej…

Pozrieť článok
Modlitba cestujúcich
Posted in Modlitby Modlitby a prosby

Modlitba cestujúcich

Pane, daj mi pevnú ruku a bedlivé oko. Nech moja cesta neznechucuje blížneho a nech nezasieva bolesť medzi tými, čo sú mi bratmi. Prosím ťa, Pane, aj…

Pozrieť článok
Modlitby zo srdca (Lorna Byrneová)
Posted in Modlitby

Modlitby od srdca

Modlitby zo srdca (Lorna Byrneová)

Pozrieť článok