Modlitba pri práci
Modlitby Modlitby a prosby

Modlitba pri práci

Modlitba č. 1 Ó Pane, v tvojich rukách je zdravie. Kľakám pred tebou pretože každý dobrý a dokonalý dar pochádza od teba. Prosím ťa: udeľ zručnosť mojim rukám, daruj mi jasnú myseľ, láskavosť a chápavosť môjmu srdcu. Udeľ mi úprimnosť v úmysloch a silu niesť aspoň časť bremien týchto trpiacich a dúfajúcich ľudí. Pomôž mi uskutočniť úlohu, čo ma čaká. …

Novoročná modlitba
Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby

Novoročná modlitba

Modlitba č. 1 Pane, si milosrdný, trpezlivý, verný a nemenný. Aká nesmierne veľká je tvoja dobrota! Zahaľuješ ľudí tôňou svojich krídel. Bohatou mierou im dávaš zo svojich darov. To všetko som okúsil minulého roku. Pane, neviem, čo ma čaká v tomto novom roku. Preto prichádzam k Tebe, mocný a láskavý Bože. Hneď na začiatku roka sa chcem odovzdať do Tvojej …

Posledný boj o rodinu (knihy)
Knihy

Posledný boj o rodinu (kniha)

NEĽÚTOSTNÝ BOJ O RODINU POKRAČUJE Je čas na záchranný plán, pretože budúcnosť ľudstva závisí od rodiny. Satan a jeho padlí anjeli robia všetko pre to, aby zničili Boží plán pre rodinu a manželstvo. Ako môžeme obstáť v tomto kľúčovom zápase? Piotr Glas a Jacek Pulikowski. Dvaja muži, kňaz a laik. Jeden je exercitátor a bývalý exorcista, druhý uznávaný rodinný poradca, manžel a …

Kuchyňa svätej Hildegardy (kniha)
Knihy

Kuchyňa svätej Hildegardy (kniha)

Keď autorka tejto knihy objavila stravovacie zásady svätej Hildegardy z Bingenu, pohrúžila sa do života tejto fascinujúcej osobnosti. Čo má táto žena z 12. storočia spoločné s 21. storočím a čo nám môže ponúknuť? Vo videniach Boh Hildegarde odhalil choroby, ich liečbu a spojitosti s prostredím a prírodou. Aké je to dnes aktuálne! Svätá Hildegarda môže vstúpiť do našich životov cez …

Ako spoznať Boha a nadviazať s ním vzťah
Boh Články Duchovný boj Inšpirované Bibliou Ježiš Kresťania Pre každého Večný život

Ako spoznať Boha a nadviazať s ním vzťah?

Kto je Boh? Ako ho nájsť či spoznať? Máme čakať na blesk z jasného neba? Podstúpiť nejaký mysteriózny náboženský rituál? Stať sa lepším človekom, aby nás Boh prijal? Nie. Boh chce, aby sme s ním mali blízky, osobný vzťah a sám nám ukazuje, ako na to. 1. Boh ťa miluje a chce, aby si ho osobne spoznal. Boh ťa stvoril. …

Články

Prosebná modlitba

Prosebná modlitba je forma modlitby, ktorá sa zameriava na vyjadrenie žiadostí, prosieb a potrieb pred Bohom. Je to spôsob obrátiť sa na Boha so svojimi potrebami a dôverovať mu, že ich vypočuje a odpovie podľa svojej vôle. Prosebná modlitba môže mať rôzne formy a obsahovať osobné prosby, prosby za druhých ľudí, prosby za potreby spoločenstva alebo celého sveta. Je to …

Modlitby na celý týždeň
Modlitby Modlitby a prosby

Modlitby na celý týždeň

NEDEĽA – Modlitba k Najsvätejšej Trojici Sláva buď Bohu Otcovi, ktorý ma svojou všemohúcnosťou vyviedol z ničoty a stvoril na svoj obraz. Sláva buď Bohu Synovi, ktorý ma skrze svoje milosrdenstvo vykúpil z pekla a otvoril mi brány nebies. Sláva buď Bohu Duchu Svätému, ktorý ma svojou milosťou posvätil pri svätom krste a ešte neprestajne posväcuje nespočetnými milosťami, ktoré každodenne prijímam …

Modlitba pri pôrode
Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby

Modlitba pri pôrode

Modlitba č. 1 Ó, preslávna Božia Matka, zmiluj sa nado mnou, tvojou služobníčkou (povie svoje meno), a príď mi na pomoc vo chvíli mojich bolestí a nebezpečenstiev, s ktorými rodia deti všetky bludné dcéry Evine. Spomeň si, Požehnaná medzi ženami, s akou radosťou a láskou si náhlivo išla do hornatého kraja navštíviť svoju príbuznú Alžbetu, ktorá bola v požehnanom stave, a akú zázračnú odozvu to vyvolalo v matke …

Modlitba za kolegov a kolegyne
Modlitby

Modlitba za kolegov a kolegyne

Milosrdný Bože, skôr ako sa poberiem do práce, ťa prosím za svojich kolegov a kolegyne. Na mnohých sa teším. Niektorých by som však najradšej nestretol. Niektorí mi naháňajú strach. Prosím ťa, požehnaj ich všetkých. Ty miluješ každého z nich. V každom z nich je tvoja božská iskra. Každý z nich je Ježišovým bratom alebo sestrou alebo vidím v nich jeho …

Žehnajúca modlitba rodiča za deti
Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby

Žehnajúca modlitba rodiča za deti

Pane Ježišu, vystri svoju ruku nad moje deti a požehnaj ich. Prosím Ťa, zahrň ich svojim milosrdenstvom a láskou. Zmiluj sa nad nimi a odpusť im všetky hriechy. Prikry ich svojou krvou a chráň ich myseľ, srdce i vzťahy. Uzdravuj svojou láskou všetky citové zranenia ich sŕdc. Osloboď ich od všetkých vplyvov Zlého. Ochraňuj ich na cestách, Pane Ježišu. V …

Modlitba manžela a manželky
Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby

Modlitba manžela a manželky

Modlitba venovaná manželke Pane, stvor mi čisté srdce a obnov vo mne pevného ducha. Ukáž mi, kde sa moje myšlienky a postoje voči manželke odkláňajú od tvojej vôle. Usvedč ma zo situácií, keď som jej neodpustil. Pomôž mi zbaviť sa hnevu, aby som mohol triezvo uvažovať. Ak mám niečo zmeniť na svojom správaní, pomôž mi urobiť zmeny, ktoré budú trvalé. …

365 dní s Máriou (kniha)
Knihy

365 dní s Máriou (kniha)

Mária – rodička Ježiša Krista, Matka a verná ikona Cirkvi – stojí v centre dejín kresťanstva. Úcta k nej je taká nevyhnutná, že ju možno prirovnať k potrebe zhlboka dýchať. Kniha 365 dní s Máriou je dobrým spoločníkom, ponúkajúcim mariánske úvahy, rozjímania a modlitby, ktoré budú čitateľa sprevádzať počas celého roka. Mária je nekonečným prameňom múdrosti, viery, nádeje a lásky. Je zdrojom tvorivosti, z …

Tichá noc (koleda)
Koledy Vianoce

Tichá noc (koleda)

Slovenský preklad (katolícka (kratšia) verzia; Jednotný katolícky spevník č. 88) Tichá noc, svätá noc! Všetko spí, všetko sní, sám len svätý bdie dôverný pár, stráži Dieťatko, nebeský dar. Sladký Ježiško spí, sní, nebesky tíško spí, sní. Tichá noc, svätá noc! Anjeli zleteli, najprv pastierom podali zvesť, ktorá svetom dnes dáva sa niesť: Kristus, Spasiteľ je tu, Tešiteľ sveta je tu! …

Nesiem vám noviny (koleda)
Koledy Vianoce

Nesiem vám noviny (koleda)

Nesiem vám noviny, počúvajte. Z betlehemskej doliny, pozor dajte. Čujte ich pilne, sú neomylné, čujte ich pilne, sú neomylné. Rozjímajte! Čujte ich pilne, sú neomylné, čujte ich pilne, sú neomylné. Rozjímajte! Syna nám zrodila čistá Panna, v jasličky vložila Krista Pána, k sebe vinula, aj zavinula, k sebe vinula, aj zavinula, požehnaná. Ku nemu anjeli letia z neba, Pastieri veselí …