Základné modlitby a pravdy
Posted in Články Základné modlitby

Základné modlitby a pravdy

Do neba volajúce hriechy Úmyselná vražda. Sužovanie chudobných, vdov a sirôt. Zadržiavanie alebo skracovanie zaslúženej mzdy.   Hlavné prikázanie Milovať budeš Pána, svojho Boha, z…

Pozrieť článok
Modlitba k svätému Charbelovi
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby

Modlitba k svätému Charbelovi

Svätý Charbel, ty konáš zázraky, uzdravuješ choroby a riešiš beznádejné situácie. Zhliadni na nás a vypros nám u Boha milosť, o ktorú ťa prosíme, a…

Pozrieť článok
Modlenie korunky - K Božiemu Milosrdenstvu
Posted in Články Modlenie ruženca Modlitby Modlitby a prosby Novény

Modlenie korunky – K Božiemu Milosrdenstvu

Modlenie korunky nadiktoval Pán Ježiš s. Faustíne vo Vilne už v roku 1935. V nasledujúcich zjaveniach jej ukázal hodnotu a účinnosť tejto modlitby a  odovzdal prisľúbenia, ktoré sú…

Pozrieť článok
Prečo sa modliť?
Posted in Články

Prečo sa modliť?

Iba rehoľník, čo sa modlí… „Boha hľadajú v knihách, nachádza sa v modlitbe – povedal jedného dňa páter Pio svojim duchovným synom – ak sa…

Pozrieť článok
Modlitba za zosnulého
Posted in Modlitby Modlitby a prosby

Modlitba za zosnulého

Môj Pane Ježišu, človek, ktorého mi v tejto chvíli kladieš pred zrak, je už s tebou. Dnes ťa, Pane, prosím, aby si mu ukázal svoje…

Pozrieť článok
Modlitby Matiek
Posted in Modlitby Modlitby a prosby Rodinné modlitby

Modlitby Matiek

(Modlitba vďakyvzdania za materstvo) Ďakujeme Ti, drahý Pane, za dar materstva, za toto požehnané a dôstojné povolanie. Pane, často nám uniká, ako veľmi nám dôveruješ,…

Pozrieť článok
Každodenná modlitba otcov
Posted in Modlitby Modlitby a prosby

Každodenná modlitba otcov

Pane, náš Bože, ďakujeme Ti za dar otcovstva. Prosíme Ťa o pomoc, keď sme v ťažkostiach a keď zlyhávame vo svojej úlohe milovať a ochraňovať…

Pozrieť článok
Modlitba za ochranu
Posted in Modlitby Modlitby a prosby

Modlitba za ochranu

Pane Ježišu, pomôž nám, aby sme v tomto meniacom sa svete zostali verní hodnotám, ktoré si nám dal. Ochráň nás pred všetkými nebezpečenstvami duše i…

Pozrieť článok
Modlitba študenta
Posted in Modlitby Modlitby a prosby

Modlitba študenta

Modlitba č. 1 S tebou, svätá Rita, sa predstavujem Bohu, Svoriteľovi vesmíru a Svetlu ľudskému rozumu. Aby som sa niečo naučil, pri námahe štúdia potrebujem pozornosť. Pomôž…

Pozrieť článok
Príprava na spoveď
Posted in Články

Príprava na spoveď

Základným predpokladom na dobrú sv. spoveď je úmysel vrátiť sa k Bohu, ako to urobil Márnotratný syn a vyznanie svojich hriechov so skutočnou a úprimnou…

Pozrieť článok