Modlitby k svätým

Modlitba k svätej Anne za lásku k Ježišovi

Svätá Anna, pre tvoje túžobné očakávanie príchodu Vykupiteľa ťa pokorne prosím, aby som aj ja skrze tvoj príhovor mohol obsiahnuť dar bázne voči Bohu a milosť spásy svojej duše. Svätá matka Anna, prednes moje prosby Synovi tvojej predrahej dcéry Panny Márie a vypros mi od neho odpustenie hriechov. Príď mi na pomoc vo chvíli, keď bude moja duša odchádzať z tohto sveta. Matka …

Modlitby k svätým

Modlitba k úcte svätej Anny

Buď pozdravená, svätá Anna, matka Panny Márie a stará mama Ježiša Krista! Pozdravujem ťa s detinskou úprimnosťou, dôverne ťa vzývam a prosím o tvoj mocný príhovor u Boha. Potešila a posilnila si srdcia mnohých, ktorí sa na teba s dôverou obrátili. Mnohí skrze tvoje orodovanie našli pomoc a milosť u Boha, keď sa utiekali k tebe vo svojom zármutku. Mnohí už spoznali tvoju materskú lásku, …

Základné modlitby

Veni Creator Spiritus – Príď, Duchu Svätý tvorivý

Latinsky Veni Creator Spiritus, Mentes tuorum visita, Imple superna gratia Quae tu creasti pectora. Qui diceris Paraclitus, Altissimi donum Dei. Fons vivus, ignis, caritas Et spiritalis unctio. Tu septiformis munere, Digitus paternae dexterae Tu rite promissum Patris, Sermone ditans guttura. Accende lumen sensibus Infunde amorem cordibus, Infi rma nostri corporis Virtute fi rmans perpeti. Hostem repellas longius Pacemque dones protinius; …

Modlitby na rôzne úmysly

Duchu Svätý, sprevádzaj nás svojou milosťou

Duchu Svätý, sprevádzaj nás svojou milosťou a daj, aby si urobila príbytok v našich srdciach po tom, čo z nich vyhnala všetky neresti. Dobrotivý Duch, svetlo ľudí, ty, ktorý miluješ spravodlivé zmýšľanie, vysloboď naše duše z temnoty smrti a vo svojej dobrote vylej svoje pomazanie na všetky naše city a pocity. Duchu Svätý, ktorý zmývaš všetky nečistoty, očisti pohľad nášho vnútorného človeka, aby sme mohli uzrieť najvyššieho Otca, …

Modlitby na rôzne úmysly

Modlitba za pokoj

Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam.“ Prichádzame preto k tebe so srdciami plnými nádeje a pokory. Vieme, že len ty môžeš priniesť skutočný pokoj do našich životov a do tohto sveta plného zmätku a neistoty. Prosíme ťa, aby si nám daroval svoj pokoj, ktorý prevyšuje všetok rozum, aby sme mohli žiť …

Modlitby k Panne Márii

Modlitba k Panne Márii Kráľovnej

Ó, Panna Mária, naša milosrdná Kráľovná, prichádzame k tebe s otvoreným srdcom a dôverou v tvoju materskú lásku. Ty si bola vyvolená Bohom, aby si sa stala matkou Syna a našou Kráľovnou. Tvoja koruna slávy a svätosti nám pripomína tvoju blízkosť a ochranu. Kráľovná anjelov a všetkých ľudí, ty, ktorá sedíš po pravici Krista, vylej na nás svoje milosti a …

Modlitby k Panne Márii

Modlitba ku Kráľovnej neba

Ó, Kráľovná neba, Matka nášho Pána Ježiša Krista, najdrahšia Panna Mária! Tvoja vznešenosť prevyšuje všetky stvorenia, pretože ťa Boh korunoval korunou slávy a posadil ťa na trón po svojej pravici. Kráľovná nebies, tvoja pokora, čistota a poslušnosť sú pre nás príkladom dokonalosti a oddanosti Bohu. Prosíme ťa, Panna Mária, naplň nás svojou milosťou, aby sme aj my mohli slúžiť Kristovi …

Knihy

Spytovanie svedomia pre tých, čo túžia po vnútornom uzdravení (kniha)

Hriech je chorobou ľudského ducha, ktorá človeka ničí a vedie ho k duchovnej smrti. Sviatosť zmierenia je veľký Boží dar, prostredníctvom ktorého sa uzdravujeme z rán spôsobených hriechom. Aby sme mohli naplno zakúsiť uzdravujúcu moc tejto sviatosti, mali by sme sa na jej prijatie náležite pripraviť. Táto knižka nám v tom pomôže. Je určená tým, ktorí cítia potrebu hlbokého vnútorného …

Modlitby k svätým

Modlitba k svätým Cyrilovi a Metodovi

Bože náš, milosrdný Otče, obraciame sa k tebe s pokornou prosbou, žiadajúc o orodovanie svätých Cyrila a Metoda, ktorí nám ukázali cestu k pravde a láske. Svätí Cyril a Metod, bratia, slávni slovanskí vierozvestcovia, vo vašich životoch sa odráža Božia múdrosť a milosrdenstvo. Vy nám pomáhate chápať hlbiny Božej prítomnosti a rozlišovať cesty k pravému životu. Svätý Cyril, ktorý si …

Litánie

Litánie k svätým Cyrilovi a Metodovi

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami. Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami. Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami. Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami. Svätí Cyril a Metod, prichádzajúci so slovom evanjelia, orodujte za nás. …

Modlitby na rôzne úmysly

Ďakovná modlitba za Kristovo nanebovstúpenie

Nebeský Otec, prichádzame pred teba so srdcom plným vďačnosti za tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, a za jeho nanebovstúpenie. Ďakujeme ti, že si nám v jeho vystúpení do nebies ukázal cestu k tebe, a tak nám daroval nádej na večný život. Pane Ježišu, ďakujeme ti, že si nás svojím príkladom a láskou naučil, ako ťa nasledovať. Nech naše srdcia …

Modlitby k svätým

Modlitba za oslávenie Božej služobnice Luisy Piccarrety

Najvznešenejšia a Najsvätejšia Trojica Otec, Syn, Duch Svätý, chválime ťa a ďakujeme ti za dar svätosti tvojej vernej služobnice Luisy Piccarrety. Otče, ona žila v tvojej Božej vôli a skrze pôsobenie Ducha Svätého sa pripodobnila tvojmu Synovi poslušnému až na smrť na kríži, a dobrovoľne sa stala tebe milou obetou, spolupracujúc na diele vykúpenia ľudstva. Jej čnosti poslušnosti, pokory a …