Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

Svätá Mária, Kráľovná pustovníkov, oroduj za nás.

Svätý Charbel, oroduj za nás.
Svätý Charbel, živý Boží zázrak, oroduj za nás.
Svätý Charbel, vzor nábožnosti, oroduj za nás.
Svätý Charbel, plameň lásky k Bohu a blížnemu, oroduj za nás.
Svätý Charbel, pochodeň viery, oroduj za nás.
Svätý Charbel, ideál tichej poslušnosti, oroduj za nás.
Svätý Charbel, vzor pustovníckeho života, oroduj za nás.
Svätý Charbel, poklad maronitských rehoľníkov, oroduj za nás.
Svätý Charbel, ty si sa vzdal všetkého bohatstva sveta, oroduj za nás.
Svätý Charbel, ty si prijal každé utrpenie s láskou, oroduj za nás.
Svätý Charbel, pokorný rehoľník so srdcom plným súcitu, oroduj za nás.
Svätý Charbel, horlivý ctiteľ Najsvätejšej sviatosti, oroduj za nás.
Svätý Charbel, ty si po prijatí Kristovho tela dlho vzdával vďaky, oroduj za nás.
Svätý Charbel, tichý služobník Najsvätejšej Panny Márie, oroduj za nás.
Svätý Charbel, ty si žehnal každému stvoreniu, oroduj za nás.
Svätý Charbel, pustovník preslávený mimoriadnymi zázrakmi, oroduj za nás.
Svätý Charbel, ty si z lásky k Bohu miloval samotu a ticho, oroduj za nás.
Svätý Charbel, ty si túžil ostať skrytý pred celým svetom, oroduj za nás.
Svätý Charbel, ty si neustále rozjímal o Božích veciach, oroduj za nás.
Svätý Charbel, ty si bol ustavične zjednotený s Kristom v láske, oroduj za nás.
Svätý Charbel, ty si túžil stratiť sa v Bohu, oroduj za nás.
Svätý Charbel, ty si priťahoval ľudí nezvyčajnou skromnosťou a dobrotou, oroduj za nás.
Svätý Charbel, ty si vyzýval ľudí na vytrvalú modlitbu a pokánie, oroduj za nás.
Svätý Charbel, ty si hlásal evanjelium svojím slovom i životom, oroduj za nás.
Svätý Charbel, ty si dôkazom, že pravé šťastie je jedine v Bohu, oroduj za nás.
Svätý Charbel, trpezlivý orodovník, ktorý vyslyšíš naše prosby, oroduj za nás.
Svätý Charbel, ty si pomáhal prenasledovaným, oroduj za nás.
Svätý Charbel, ty si preukazoval milosrdenstvo a súcit v každej núdzi, oroduj za nás.
Svätý Charbel, Božia lampa, ktorá osvetľovala temnotu hriechu, oroduj za nás.
Svätý Charbel, ty si až do konca života zveleboval Najsvätejšiu oltárnu sviatosť, oroduj za nás.
Svätý Charbel, ty si umieral v Kristovej láske, oroduj za nás.
Svätý Charbel, teba Boh po smrti vyznačil veľkými znameniami, oroduj za nás.
Svätý Charbel, ty si k svojmu hrobu pritiahol zástupy pútnikov, oroduj za nás.
Svätý Charbel, svetlo prežarujúce Božiu Cirkev, oroduj za nás.
Svätý Charbel, mocný orodovník pred Bohom, oroduj za nás.
Svätý Charbel, náš milovaný patrón, oroduj za nás.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Oroduj za nás, svätý Boží pustovník, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa. Všemohúci, večný Bože, ty si nám dal svätého Charbela za vzor pokory, odriekania a úcty k nadprirodzenému životu. Na jeho orodovanie nám udeľ milosti, o ktoré ťa prosíme. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Tipy na knihy: