Modlitby k svätým

Modlitba k svätému Michalovi Archanjelovi, slávnemu kniežaťu nebeských vojsk

Svätý Michal Archanjel, chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom. Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana. Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti …

Modlitby na rôzne úmysly

Modlitba k Duchu Svätému od ctihodnej Marty Robinovej

Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi. Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších …

Modlitby na rôzne úmysly

Modlitba za kňazov svätej Terézie z Lisieux

Ó, Ježišu, večný veľkňaz, zachovaj svojich sluhov v ochrane svojho Najsvätejšieho Srdca, kde im nikto nemôže ublížiť. Zachovaj bez poškvrny ich posvätné ruky, ktoré sa denne dotýkajú tvojho Najsvätejšieho Tela, zachovaj bez poškvrny ich ústa, ktoré sú zavlažované tvojou predrahou krvou. Zachovaj čisté ich srdcia, v ktorých je odtisnutá pečať tvojho slávneho kňazstva a ochráň ich od všetkých pozemských náklonností. …

Pobožnosti

Sedemdňová pobožnosť k anjelovi strážcovi

1. deň Najmocnejší anjel, môj strážca, pre tvoj odpor voči hriechu, lebo je urážkou Boha, ktorého miluješ čistou a dokonalou láskou, vypros mi od Pána skutočnú a neutíchajúcu bolesť nad mojimi vinami a neoblomnú nenávisť voči každému hriechu, aby som od tejto chvíle až do konca svojho života nikdy viac neurazil Boha. Otče náš… Zdravas Mária… Sláva Otcu… 2. deň …

Litánie

Litánie k svätému Jozefovi

Pápež František pridal 1. mája 2021 do litánií nasledujúce invokácie: Ochranca Vykupiteľa, Služobník Krista, Služobník spásy, Posila v ťažkostiach, Patrón vyhnancov, Patrón utrápených, Patrón chudobných. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami. Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami. Duch Svätý, Bože, zmiluj sa …

Litánie

Litánie k svätej Rafke

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, uslyš nás. Kriste, uslyš nás. Kriste, vyslyš nás. Kriste, vyslyš nás. Otec, na nebesiach Bože, zmiluj sa nad nami. Syn, Vykupiteľ sveta, zmiluj sa nad nami. Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami. Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami. …

Knihy

Kniha Božej útechy Angely z Foligna (kniha)

Žiť tak, akoby Boha nebolo, je nebezpečenstvo, ktoré dnes hrozí každému z nás. Ale Boh všetkých ľudí pozná a miluje a každému inak preniká do duše, aby ju presvedčil, že existuje. Boží hlas, ktorý nás pozýva k svätému a príkladnému životu, sa nikdy neunaví a bude znieť až do konca čias. Angela z Foligna (1248 – 1309), pustovníčka a mystička, zachytila …

Knihy

Zbavte sa hnevu a stresu! (kniha)

Ako nechať pôsobiť Ducha Svätého, aby sme mohli prinášať dobré ovocie, keď máme dočinenia s falošným priateľom, frustrujúcim kolegom, neznesiteľným šéfom či nepríjemným susedom? Ako zabrániť, aby stres a hnev ovládli náš život? Katolícky autor Gary Zimak nám na základe deviatich plodov Ducha Svätého pomôže oslobodiť sa od hnevu a stresu, nájsť pokoj a žiť život, ktorý pre nás Boh …

Modlitby na rôzne úmysly

Modlitba, aby si sa stal živou monštranciou

Pane Ježišu, pretvor ma, prosím, na živú eucharistickú monštranciu, aby som sa stal nádobou milosrdenstva, ktorá bude tvoju lásku prinášať iným. Skrze naše eucharistické spojenie učiň, aby som bol dieťaťom svetla, soľou zeme, chlebom pre hladných, vodou pre smädných, novým vínom a uzdravujúcim olejom pre druhých. Nech ťa ľudia vidia v mojom srdci ochotnom slúžiť, vo svetle mojich očí, v …

Modlitby na rôzne úmysly

Modlitba oslobodenia svätého Jána Zlatoústeho

Večný Bože, ktorý si vykúpil ľudský rod zo zajatia diabla, osloboď ma, svojho služobníka, od všetkého pôsobenia nečistých duchov. Nech na tvoj príkaz zlí a nečistí duchovia odídu z duše a tela tvojho služobníka a nezostávajú ani sa neskrývajú vo mne. Vyžeň ich zo mňa, stvorenia tvojich rúk, v tvojom svätom mene, v mene tvojho jednorodeného Syna a v mene …

Modlitby k svätým

Modlitba k svätej Rafke v nevyliečiteľnej chorobe

Pane, daj mi takú vieru, aká podopierala svätú Rafku, aby som dokázal dať zmysel svojim bolestiam. Uč ma spolu s tebou niesť kríž tejto choroby, ktorú naša pozemská veda nedokáže vyliečiť. Otče náš, Zdravas’, Mária, Sláva Otcu. „Som v nebi, lebo nesiem svoj kríž spolu s Ježišom,“ takto zvykla odpovedať svätá Rafka, keď sa jej pýtali na jej zdravotný stav. …

Modlitby na rôzne úmysly

Modlitba za toho, kto zomrel po dlhom utrpení

Pane a Bože náš! Náš brat/sestra (meno) obstál/obstála v chorobách a ťažkosti, a tak vo svojom tele dokončil/dokončila to, čo ešte chýba Kristovmu telu. Keďže mal/mala účasť na bolesti tvojho Syna, daj mu/jej účasť aj na jeho slávnom vzkriesení. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Túto i iné modlitby nájdete v knihe Stretnutia s dušami z očistca, …

Modlitby na rôzne úmysly

Modlitba za nepokrstené dieťa

Bože, ty vidíš do sŕdc svojich veriacich a potešuješ zarmútených. Poznáš vieru týchto rodičov, ktorí práve smútia pre smrť svojho dieťaťa. Daj im, prosíme, pevnú útechu, že sa duša tohto dieťaťa dostala k tebe, milosrdnému Bohu. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Túto i iné modlitby nájdete v knihe Stretnutia s dušami z očistca, ktorú si môžete …

Modlitby na rôzne úmysly

Modlitba požehnania nad hrobom

Pán a Vládca celej Zeme! Tebe patríme v živote i v smrti. Prosíme ťa, požehnaj tento hrob a udeľ nášmu/našej (meno) dar vzkriesenia. Tu na tomto mieste nám daj pochopiť niečo z nepochopiteľného tajomstva života v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen. Túto i iné modlitby nájdete v knihe Stretnutia s dušami z očistca, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.

Modlitby na rôzne úmysly

Modlitba k Ježišovej šiestej rane

Svätá Rafka strávila posledných sedem rokov svojho života pripútaná na lôžko. Na pravom pleci mala hlbokú, bolestivú ranu od kľúčnej kosti, ktorá jej prerazila kožu. Rana jej päť rokov krvácala. Svätica sa nikdy nesťažovala, iba ustavične opakovala: „Zjednocujem sa s ranou na Ježišovom pleci.“ Okrem toho zvykla hovoriť spolusestrám: „Sestry, nezabúdajte na šiestu ranu – tá sužovala Ježišovo plece, na …