Láska k blížnym má rôzne podoby, z ktorých Cirkev – ako starostlivá matka – odporúča do našej pozornosti pomoc „úbohým dušiam“ v očistci. Modlitba a obeta za ne je súcitným volaním k Bohu v mene tých, ktorých hlas už nepočuť a vymizli z pamäti neraz aj svojim najbližším. Akoby sa smrťou všetko skončilo, a pritom pravda je presne opačná: všetko podstatné a večné sa ešte len začína.

Brožúru Novéna a modlitby na pomoc dušiam v očistci tvorí:

  • Deviatnik za duše v očistci
  • Modlitba za duše na každý deň v týždni
  • Krátka a účinná modlitba za verných zosnulých
  • Hrdinský úkon lásky
  • Ruženec za duše v očistci

Brožúra je cirkevne schválená.