K tebe mučeník Kristov dvíhame svoj spev, drahý svätý, modlitbu tvojho verného ľudu.

Drahý svätý mučeník Kristov, k tebe dvíhame svoj spev, modlitbu tvojho verného ľudu.

Refrén: Ochranca, buď pozdravený, srdce ti ponúkame, prijmi ho, veríme, že sa láskou zapáli.

Buď pozdravený, svätý ochranca, srdce ti ponúkame, nech sa láskou zapáli, prijmi ho, veríme ti.

Pohŕdalo tieňom večným srdce láskavé a silné a čelilo strašnej smrti, Pánovi bolo verné.

Refrén: Ochranca, buď pozdravený, srdce ti ponúkame, prijmi ho, veríme, že sa láskou zapáli.

Aj nám dodaj silu vzdorovať životu, ochraňuj nás v skúškach pred zlým, čo pokúša.

Blažený, kto ťa prosí. Na jeho bolesť steká sladký balzam, čo ho činí pokorným v súženiach.

Refrén: Ochranca, buď pozdravený, srdce ti ponúkame, prijmi ho, veríme, že sa láskou zapáli.

Od dobrého Boha daj nám milosti a priazeň, vnútro zaplav žiarou vlasti, čo nezhára.

Teš nás, svätý atlét, a veď nás do raja, úsmev svoj nám daruj, tvoje čnosti chváliac.

Refrén: Ochranca, buď pozdravený, srdce ti ponúkame, prijmi ho, veríme, že sa láskou zapáli.

Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v brožúrke Novéna oslobodenia a uzdravenia k svätému Cyriakovi, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.