1. Najhodnejší manžel Panny Márie, slávny svätý Jozef, prežíval si veľké trápenie, keď si sa plný pochybností nevedel rozhodnúť, či máš opustiť svoju čistú nevestu, no vzápätí si pocítil veľkú radosť, keď ti anjel zvestoval jedinečné tajomstvo vtelenia. – Pre bolesti a radosti tvojho života ťa prosím, získaj pre mňa teraz i v mojom umieraní útechu dobrého svedomia a milosť zomrieť ako ty, v prítomnosti Ježiša a Márie.

Otče náš, Zdravas’, Mária, Sláva Otcu.

2. Blahoslavený patriarcha, svätý Jozef, ty si bol pestúnom vteleného Slova. Bolesť, ktorú si zakúsil pre biedu, v akej sa narodil tvoj syn, sa náhle zmenila na nebeskú radosť, keď sa ozvali chválospevy anjelov. – Pre bolesti a radosti tvojho života ťa prosím, aby som po zavŕšení životného diela a po posledných bolestiach našiel radosť, začul chóry anjelov a mohol vstúpiť do nádhery večnej slávy.

Otče náš, Zdravas’, Mária, Slávu Otcu.

3. Verný zachovávateľ Božieho zákona, svätý Jozef, nôž, ktorý vykonal obriezku na Spasiteľovi sveta, ranil tvoje srdce, ale meno Ježiš, ktoré si mu dal, uzdravilo túto ranu a naplnilo ťa radosťou. – Pre bolesti a radosti tvojho života pomôž mi opustiť všetky neusporiadané náklonnosti k zlému, ktoré ma ťažia, a nech mám vo svojej poslednej hodine na perách i v srdci najsvätejšie Ježišovo meno.

Otče náš, Zdravas’, Mária, Sláva Otcu.

4. Šťastný dôverník tajomstiev vykúpenia, svätý Jozef, Simeonovo proroctvo o tom, čo budú musieť Ježiš a Mária jedného dňa pretrpieť, ti spôsobilo hlbokú bolesť, no zároveň ti prinieslo radosť zo spásy a slávneho vzkriesenia, ktoré malo byť plodom ich utrpenia pre nespočetné množstvo duší. – Pre bolesti a radosti tvojho života dovoľ mi spočinúť s tými, ktorí pre zásluhy Ježiša Krista a na Máriin príhovor slávne vstanú z mŕtvych.

Otče náš, Zdravas’, Mária, Sláva Otcu.

5. Svätý Jozef, pestún a horlivý strážca Božieho Syna, koľko námahy a únavy ťa stálo, aby si ho uživil a dobre mu poslúžil, najmä v ťažkých rokoch egyptského vyhnanstva! Ale koľko si s ním zažil radosti, keď sa v jeho prítomnosti rúcali všetky modly Egypťanov! – Pre bolesti a radosti tvojho života ťa prosím, aby pred ním padli všetky modly môjho srdca, všetky pozemské žiadosti a aby som sa podľa tvojho príkladu dal celý do služby Ježišovi a Márii a bez nich nežil ani neumieral.

Otče náš, Zdravas’, Mária, Sláva Otcu.

6. Anjel na zemi, oslávený svätý Jozef, ty si ochraňoval Kráľa nebies. Pri návrate z Egypta si mal oňho veľký strach, lebo si vedel o krutosti Herodesovho syna. Varovaný anjelom si sa však plný dôvery a radosti pobral do Nazareta, kde si svojim milovaným vytvoril bezpečný a svätý domov. – Pre bolesti a radosti tvojho života ťa prosím, aby moje srdce oslobodené od všetkého zla, ktoré je protivníkom môjho duchovného blaha, mohlo sa v pokoji tešiť z dobrého svedomia a aby som umrel radostne vzývajúc Ježiša a Máriu.

Otče náš, Zdravas’, Mária, Sláva Otcu.

7. Vzor všetkej svätosti, vznešený svätý Jozef, po tom, čo sa ti nie vlastným zavinením stratil malý Ježiš, si ho s úzkosťou hľadal tri dni. Keď si ho nakoniec našiel v chráme, tvoje srdce v okamihu zaplavila nevýslovná radosť. – Pre bolesti a radosti tvojho života ťa prosím, aby som nikdy neupadol do takého nešťastia, že by som vážnou chybou stratil Ježiša vo svojom živote. A ak sa mi stane, že sa od neho vzdialim, daj, aby som ho hneď hľadal, kým ho nenájdem, predovšetkým v hodine smrti, aby som sa s ním mohol raz tešiť v nebeskom príbytku.

Otče náš, Zdravas’, Mária, Sláva Otcu.

Otec Patrignani

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe Tebe sa zverujeme, svätý Jozef!, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.