Pane, všemohúci Bože, ty si pre mňa všetko. Vystieram ruky, pozerám k nebesiam a prosím ťa, aby si vo mne a skrze mňa urobil nemožné. Otče, pomôž mi žiť životom hodným tvojho mena. Odpusť mi, že som dožičil nepriateľovi vo svojom živote priestor, ktorý si nezaslúži. Vlož do môjho vnútra nový oheň, aby som povstal vo viere, zdvihol svoj štít a vydobyl si pridelené územie. Zatiaľ čo sa vo svete stmieva, zažiar skrze mňa jasným svetlom. Chcem sa modliť za chorých a vidieť ich uzdravenie. Chcem hovoriť s takou autoritou, aby odmietnutí vedeli, že sú prijatí, stratení boli konečne nájdení a spravodliví boli pohnutí, aby v tebe vykonávali svoje vznešené povolanie. Prebuď vo mne novú vieru. Už žiadne skrývanie, žiadna pasivita, žiadna nespravodlivá sebaobrana. S tými som skončil. V tebe a v tvojom Duchu som pomazaný a ustanovený. Som odvážny a statočný. A v ten posledný deň budem stáť pri tebe. Ďakujem ti, že ma miluješ, že ma zachraňuješ a že ma prebúdzaš svojím Duchom. Nemôžem sa dočkať, až ťa uvidím tvárou v tvár. Pomôž mi, aby som toho veľa vydržal a získal silu. V tvojom vznešenom mene sa modlím. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe Mocní v boji, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.