Svätý Cyriak, ktorý si bol svätým pápežom Marcelom pre svoju horlivosť vyzdvihnutý do hodnosti diakona Rímskej cirkvi a ktorý si so svätou zmužilosťou znášal vykĺbenie končatín, trhanie mäsa, vriacu smolu i samotnú smrť, obráť svoj zrak k nám a vypros nám milosť vytrvať vo viere napriek všetkým pokušeniam diabla, a život v zhode s naším božským vzorom, aby sme si zaslúžili blaženú večnosť.

Výnimočný mučeník, dnes, keď ťa celý svet oslavuje, daj, aby sme aj my pocítili tvoju orodovnícku moc a vypros nám u milosrdného Boha milosti, po ktorých túžime. Amen.

Sláva Otcu…

Túto a ďalšie modlitby nájdete v brožúrke Novéna oslobodenia a uzdravenia k svätému Cyriakovi, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.