Svätí pomocníci, mocní orodovníci vo všetkých potrebách; Boh prísne vyžaduje, aby deti milovali, ctili a poslúchali svojich rodičov. Sám náš Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus nám dal príklad poslušnosti rodičom, keď sa podriaďoval svojej matke a otcovi. Vkladám sa teraz do vášho mocného príhovoru a prosím vás, aby ste pre mňa získali milosť nasledovať jeho príklad. Pre svojich rodičov vyprosujem ochranu pred každým zlom na tele i na duši, dlhý a naplnený život, pokojnú smrť a večnú korunu nebeskej slávy – ako odmenu za všetku starostlivosť, obavy, prácu a ťažkosti, ktoré pre mňa trpezlivo znášali. Amen.

Túto a ďalšie modlitby k svätým pomocníkom nájdete v knihe 14 svätých pomocníkov, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.