Pieseň na melódiu „Srdce Ježišovo…“

Vzdali sme ti úctu, milý svätý Jozef,
keď sme s tebou prežívali tvoje bolesti.
Zohrej naše srdcia žiarou svojej tváre,
keď si pripomíname dni radosti.

Zamýšľaš opustiť milú nevestu,
tu k tebe prichádza posol z neba
a zvestuje ti veľké šťastie:
Mária nosí pod srdcom Božieho Syna.

V slzách hľadíš na svätých anjelov,
ktorí v Betleheme jasavým spevom
vzdávajú chválu zrodenému Bohu,
a načúvaš im s radostným úsmevom.

Všetka naša nádej je to Božie Dieťa,
ktorému si smel dať sväté meno Ježiš.
Všemocné meno Spasiteľa sveta
sa zaskvie na čele vyvolených.

Tešme sa radosťou, akú mal Simeon,
keď uzrel drahého Emmanuela,
sladkého Ježiša, plného nehy,
čo zatvoriac peklo otvoril bránu neba.

Že prišlo božské Dieťa, už sa nedá ukryť,
len čo sa zjaví, Egypt v úžase onemie.
Falošných bohov zvrhne svojou mocou
jediný pravý Kráľ do prachu zeme.

Jedného dňa sa vrátiš do sladkej vlasti,
nebo sa zmiluje a splní tvoju túžbu,
v Nazarete ťa čaká mnoho šťastných dní
uprostred svätého rodinného kruhu.

Po rokoch v svätom chráme nájdeš
so vznešeným chlapcom i povolanie srdca,
v očiach máš radosť, že ho opäť vidíš,
aby aj naša radosť bola vrúcna.

Boh Spasiteľ a jeho velebná Matka
spoločne, šťastný Jozef, s tebou,
ach, vy všetci ste, drahý náš otec,
naše požehnanie na veky vekov!

Otec Patrignani

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe Tebe sa zverujeme, svätý Jozef!, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.