Marta z Betánie, sestra Lazára a Márie, sa starala o telesné dobro svojho hosťa – Ježiša. Na jej vrúcne prosby vzkriesil Ježiš zomrelého Lazára. Sviatok svätej Marty je 29. júla.

Pri modlitbe 9 utorkov svätej Marty má horieť svieca. Táto modlitba je taká mocná, že pred ukončením týchto 9 utorkov dostanete to, čo si vyprosujete, nech by to bolo akokoľvek ťažké. Modlitba je určená na súkromnú pobožnosť.

Modlitba

Ó, svätá Marta, ty zázračná, utiekam sa k tebe o pomoc a celkom sa spolieham na teba, že mi pomôžeš v mojich potrebách a budeš mi nápomocná v mojich skúškach. Z vďaky ti sľubujem, že budem túto modlitbu všade rozširovať.

Pokorne a úpenlivo prosím, potešuj ma v mojich starostiach a ťažkostiach. Pokorne pre veľkú radosť, ktorá naplnila tvoje srdce, keď si vo svojom dome v Betánii poskytla prístrešie Spasiteľovi sveta, a vrúcne ťa prosím, prihováraj sa za mňa a za moju rodinu, aby sme si uchovali Boha vo svojich srdciach, a tak si zaslúžili dosiahnuť uzdravujúci prostriedok na naše potreby, predovšetkým pri tejto starosti, ktorá ma teraz ťaží (uviesť svoju prosbu).

Vrúcne ťa prosím, pomocnica v každej tiesni, premôž tie ťažkosti tak, ako si premohla draka, kým neležal pri tvojich nohách.

Otče náš…
Zdravas‘, Mária…
Sláva Otcu…

Svätá Marta, pros za nás! (9x)

Tip na knihu: Sada: Blízki Bohu i ľuďom 1 + 2 (v darčekovej kazete)