Klaniam sa ti, vtelené Slovo, pravý Syn Boží od večnosti a pravý Syn Panny Márie v plnosti času. Klaňajúc sa tvojej božskej osobe a ľudskej prirodzenosti cítim sa pohnutý, aby som si uctil chudobné jasličky, ktoré si, Ježiško, prijal, aby boli prvým trónom tvojej lásky.

Kiež by som sa mohol pred nimi vrhnúť na kolená s prostotou pastierov, s vierou svätého Jozefa a s láskou Panny Márie! Kiež by som si pokľaknúc mohol uctiť drahocenný pomník našej spásy v duchu umŕtvovania, chudoby a pokory, s akým si si ty, Pán neba i zeme, zvolil jednoduché jasličky za svoju kolísku.

Ó, Pane, ktorý si ako dieťa odpočíval v skromných jasličkách, vlej milostivo aj do môjho srdca kvapku slasti, akú pôsobil pohľad na tvoje roztomilé detstvo a na divy, ktoré tvoje narodenie sprevádzali. Pri tejto slasti ťa prosím: udeľ pokoj celému svetu dobrej vôle, nech celé ľudské pokolenie vzdáva vďaky a slávu Otcovi a Duchu Svätému, ktorý s tebou žije a kraľuje od vekov až na veky. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v knihe Pražské Jezuliatko, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.