Najláskavejší Ježišu, zmiluj sa nad dušami uväznenými v očistci, pre spásu ktorých si na seba vzal našu prirodzenosť a znášal trpkú smrť. Milosrdne vypočuj ich vzdychy, vzhliadni na slzy, ktoré pred tebou prelievajú, a prostredníctvom svojej obety ich vysloboď z utrpenia za ich hriechy. Ó najmilosrdnejší Ježišu, nech tvoja predrahá krv zostúpi do očistca a osvieži a občerství duše, ktoré sa trápia v jeho zajatí. Vystri k nim svoju mocnú pravicu a priveď ich na miesto oživenia, svetla a pokoja. Amen.

Blažené duše, za vás sa modlíme! A vás, ktoré ste také drahé Bohu a ktoré máte istotu, že ho už nikdy nestratíte, úpenlivo prosíme, aby ste sa modlili za nás, úbohých hriešnikov, ktorým hrozí zavrhnutie a strata Boha.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v brožúrke Novéna a modlitby na pomoc dušiam v očistci, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.