Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo. Amen.

Tipy na knihy: Pobožnosť prvých sobôt v mesiaci, Fatima – celá pravda