Modlitba z medaily svätého Benedikta

Nech mi je svetlom Svätý kríž,
a nikdy vodcom prekliaty drak.
Choď preč, satan, duch zlosti,
nikdy ma nepokúšaj v márnosti.
Zlé je to, čo mi ponúkaš.
Sám si svoje jedy vypi!

(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Stanislaus Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis, Bratislavae, Die 2 Maii 2016, Prot. N. 1653/2016.)

Tip na knihu: Svätý Benedikt – Duchovný otec Európy