Chráň mi ich, ako chrániš moje srdce, v ktorom nosím ich meno. Chráň ich pred pokušením; nech ich myšlienky prinášajú ovocie, ktoré oslavuje tvoje meno. Nech ich duše nezastrie smútok, aby zostali silné a mohli naplno využívať svoje sily. Vylej svoj pokoj na ich spánok a každé ráno obnov svoju priazeň voči nim. Nech sa tešia z radostí zeme, ktoré si pripravil pre čisté duše. A jedného dňa ich uveď do kráľovstva svojich anjelov, aby sme zjednotení na večnosť mohli v blaženosti lásky chváliť teba, nekonečne láskavého Otca. Amen.

Túto a ďalšie modlitby nájdete v brožúrke Novéna ku cti nebeského Otca, ktorú si môžete kúpiť na Zachej.sk.